Destination Polcirkeln-seminarium i Fauske just nu!

2010-05-12 14:30Grupparbeten.


För närvarande träffas aktörer; turismföretagare, inom destination Polcirkeln, i Fauske. Syftet är att se vad Norgemarknaden har att erbjuda och diskutera framtida satsningar.

 

08:00
Hittills har Polcirkeln jobbat för att stötta nya företagare och utvidga destinationen. Bland annat med Älvsbyn, Norge och FlyCar.
-Vi har spetsat våra insatser mot Tyskland och England. Främst då inom fritidsturism. Men även mot kusten (företag) samt Norge (familjer).


Lotta Svensson, Polcirkeln, agerar moderator i en av diskussionsgrupperna.


Nu väntar en ny EU-period i projektet.
Under dagen ska deltagarna (drygt 20) arbeta i grupper med framtidsfrågor.

09:00
Mer information kommer under dagen..

10:00
I samtalsgrupperna på förmiddagen har följande tanker framkommit gruppvis:

"Ömsesidigt utbyte med St Petersburg och hitta nya agenter".

"Säsongsförlängning; ryssarna har annan kalender än oss. Går exempelvis sälja julresor i februari".

"Individuella reseupplägg vid visningsresor. Lokalt nätverkande (som i dag),för att utarbeta nära relatoiner med varandra också":
-Vi ska jobba med andra näringar för att lyfta det vi redan har. Kanske göra ngt gemensamt med biltestnäringen, sa GunInger Wallström, vd bolaget destination Arctic Circle AB.

Vidare, andra gruppers tankar:
"Öka volymen turister. Och för det krävs flera agenter. Annars sårbart. Prisbilden nu är för dyr och bör justeras, för att kunna öka volymen resenärer till desitnationen.
Polcirkeln bör verka för att Storälgen byggs!"

"Nyttja de resurser som vi redan har. Framför allt på tyska marknaden. Där har vi redan mycket gratis. Avgränsa några områden i Tyskland och anväd de vi har förtroende för, och bygg vidare på dem.

"Jobba internat för att vara resurs för nya företag. Det ska vara naturligt att vi hjälps åt för att få området i rörelse.

"Hur förstärka så att biltestindustrin känner att vi jobbar för en posivit gemensam utveckling?"
Vidare resonemang i bussen åter mot Sverige i kväll.
---------------------------------------------

Erik Hagenrud, Exportrådet. Foto Kent Norberg.
Erik Hagenrud, Exportrådet.

10:30
Närmast väntar föredrag av Erik Hagenrud, exportrådet (kontor i 60 länder).

10:45
-Jag sitter i Luleå i och jobbar med företagens exportmarknad på andra marknader.
Eriks föredrag berörde lönsamhet, samarbete och utveckling.

20 procent av de företag Exportrådet jobbade med i fjol var turistföretag.

Erik pratade om "olika steg för export": Nuläget, varför?, vad?, vem?, vart?, hur?, när? och sedan affärsplan för export:
-Man ska ha klart för sig vad man vill erbjuda. Det kostar nästan alltid mer än man tror innan man är där och har rott allt i hamn och får lönsamhet...

-På alla marknader handlar det om att skapa personliga relationer för att lyckas. Ryssland är extra extrem på det sättet.

12:00
Lunch
 - slut på förmiddagspasset -

Möte.

12:30
Erik Hagenrund fortsätter eftermidagen med bland annat "Företagets budskap till gästen för produkten":
-För att sälja måste man själv först uppleva för att kunna förmedla...

13:10
Vilka strategier avgör marknadsval?
-Slumpen är vanligare än man tror... Var proaktiv innan du gör ett val av marknadskanal!
När man funnits sin säljkanal, men ingen egen kunskap är du i händerna på det ditt säljled berättar för dig. Så bygg upp kunskap om din marknad, då kan du hålla en bättre kontroll.

13:20
-Svenskar, tänk alltid Norge! De är hälften så många, men har ändå högre BNP än oss. Norge har störst köpkraft i Europa. De har störst konsumtion i Europa. Och 2009 gick de om Tyskland på exportmarknaden. Lön i Sverige: 21,9 dollar/tim. I Norge: 37,9 dollar/tim.
-Norge ligger 1:a på OECD:s välståndslista. De har större summa banken än Sverige har i statsskuld... Så, tänk alltid Norge i ert företagande, är mitt tips!

13:30
E-handel? 
-Trenden är fortsatt snabb tillväxt. E-handel sprider sig i alltfler branscher och är ett kompletterande säljargument i företags verksamhet. Norge är föga överraskande den viktigaste marknaden för svenska e-butiker.
Låga svenska kronan är en säljfördel. Vi har liknande konsumentlagstiftning.
-Norska marknaden kommer med all sannolikhet bli alltmer intressant och viktig för svenska turistmarknaden, säger Erik Hagenrud, svenska exportrådet.

13:45
Undersökningar visar att engelska språket på webben är bättre än svenska. Även om man riktar sig till kunder i Norge eller Danmark:
-Viktigt är att ni tänker på vad syftet är med er hemsida. Och hur ni använder den. 

Erik säger att; tidigare räckte det med enbart fakta. Som namn, adress och telefonnummer. Sen tillförde företagen information om vad de gjorde..
-Nu är det en säljkanal direkt till kunden med interaktivitet där företagen kan se om någon är inloiggad. 
Utvecklingen på företegens webbar visar nu även på många håll beskrivningar och betyg på det de säljer.

14:00
Lång diskussion om att "boka produkten på nätet".

14:15
-Kaffepaus-

14:30
Summering..
Tänk alltid lönsamhet kontra omsättning:
-Hur ska jag se till gatt göra med på det jag tjänar pengar på.
E-handel, sociala medier och allt annat- så göra affärer mellan människor. Förtroende är viktigt. Att mötas i affären.


15:05
-Norra Sverigeregionen är duktiga och har en unik produkt; Snö, mörker och kyla med vintertester. Gotland har 1,5 sommarmånader med hög omsättning. Sedan har de ingenting.
-Ni har 5-6 månaders högsäsong vintertid i alla fall..
-Även om Exportrådet inte är kända för att jobba med turism, kan vi gå in i enskilda turistföretag och se vad vi kan göra...
-Destination Polcirkeln och Fauske - försök att få ut några gemensamma paketupplevelser, så tror jag att ni kommer igång, tipsade Erik avslutningsvis om.

------------------------------------


Skriv ut: