Arméns jägarbataljon siktar på att heltidsanställa gruppbefäl och soldater!

2010-05-17 08:25


Arméns jägarbataljon. Foto Kent Norberg.
Arméns jägarbataljon. Foto Kent Norberg.


AJB (Arméns jägarbataljon) i Arvidsjaur ska heltidsanställa gruppbefäl och soldater - bataljonen blir ett stående förband.


Jägarbataljonen planerar för att anställa upp till cirka 50 gruppbefäl och soldater under senhösten.
-Vi inväntar dock tills vidare ett slutligt beslut i frågan, meddelar Johan Althén informationsofficer AJB i ett pressmeddelande.

Johan Althén.
"På kort sikt, redan under maj eller juni, förväntas även beslut på vilka förutsättningar som ska gälla för den enskilde. Bataljonens utveckling till stående förband kommer att pågå några år och personalvolymen ökas successivt" skriver Althén i pressmeddelandet.

Bakgrund:
"Försvarsmakten övergår till ett system med frivilligt rekryterade förband, innehållande heltidsanställda och deltidsanställda gruppbefäl och soldater. Det värnpliktsbaserade personalförsörjningssystemet lämnas härmed vilande".

Ett stående förband definieras för närvarande som en militär enhet med drygt 65 % heltidsanställda gruppbefäl och soldater, resterande del är deltidsanställda. När jägarbataljonen är slutligt uppfylld består den av cirka 215 heltidsanställda och ungefär 180 deltidsanställda gruppbefäl och soldater, förutom bataljons knappt 100 officerare.

-Den nuvarande planeringen vid Arméns jägarbataljon innebär att tjänstgöring kan påbörjas omkring 1 oktober 2010. Förutom att personal påbörjar heltidstjänstgöring till hösten kan det bli aktuellt med ytterligare anställningar under 2011, meddelar Althén. 


Skriv ut: