Företagsbesök: AF kundtjänst - en av ortens stora arbetsplatser!

2010-05-10 07:00


Jan Johansson, arbetsförmedlingschef vid AF kundtjänsts fullservicekontor i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Jan Johansson, arbetsförmedlingschef vid AF kundtjänsts fullservicekontor i Arvidsjaur.

Arbetsförmedlingen kundtjänst har expanderat sedan invigningen 2006 och är nu en av Arvidsjaurs största arbetsplatser:
-Vi har 78 handläggare och 4 chefer, säger arbetsförmedlingschefen Jan Johansson.Kontoret är en av sex nationella kundtjänster i Sverige. Sedan februari har Jan anställt 22 nya medarbetare. Enligt honom har rekryteringen (hälften lokalt) inte inneburit några problem. Det kan till och med bli behov av ytterligare några nya tjänster, redan till hösten. Men ett problem har seglat upp på himlen:
-Lokalerna börjar vara på bristningsgränsen...

AF kundtjänst. Foto Kent Norberg.
Delar av AF kundtjänst Arvidsjaur.

AF kundtjänst Arvidsjaur är ett fullservicekontor med 82 timmars öppettid i veckan. Ungefär 1000 samtal tas emot varje dag. Alla inkommande samtal ska besvaras inom tre minuter. 

Personalomsättning är inte särskilt stor utan ligger på fyra procent:
-Det är under riksgenomsnittet inom myndigheten, säger Jan. 
Även sjukfrånvaron är "ytterst låg". Snittåldern på de anställda är 35 år och könsfördelningen jämnt föredelad.

AF kundtjänst Arvidsjaur.
AF kundtjänst Arvidsjaur.

Centralt finns en controler anställd. Den personen har till uppgift att göra prognorser på samtalstimmarnas månatliga frekvens. Utifrån det ser Arvidsjaurkontoret när behovet av personal är som störst och kan planera arbetsstyrkan. 

Passtrukturen är uppdelat på 7-8 olika pass:
-Kvällar och helger är populära i och med att vi har ett bra arbetsavtal.


Anne Åberg, Tillväxtenheten/Lärcentra.
Anne Åberg,
Tillväxtenheten/Lärcentra.


Anne Åberg, Tillväxtenheten/Lärcentra, erbjuder kompetensutvecklingskurser till företagen i samband med företagsbesöken.

Jan Johansson. Foto Kent Norberg.
Jan Johansson. 

Jan Johansson uttryckte önskemål om examensarbete med "djupintervjuer", inom en försöksverksamhet med videolänk till kunder:
-Vi har fyra sådana distansservicekontor hos oss. Det vore intressant att få en utvärdering av det. Målet centralt är 140 kontor i landet, innan årets utgång.
Anne lovade undersöka möjligheten.


AF kundtjänst i Arvidsjaur har fyra distansservicekontor med videolänk på försök. Här är det Claes Eriksson som testar tekniken.

I och med att AF kundtjänst är ett fullservicekontor kommer det många centrala påbud om kompetensutveckling, vilket ofta sker internt:
-Vi kommer även att ha folk ute på praktik på lokala AF-kontor. Det är roligt att jobba här, mycket är på gång! säger Jan.  

   


Skriv ut: