Nyhetsbrev från Glommersträsk

2010-06-07 12:18


 

-Det händer mycket positivt i Glommers just nu!
Det hälsar "åldermannen" Mats Klockljung i ett nyhetsbrev.Nedan beskriver Mats lite om vad som är på gång i byn:

"Nya företag startas, andra utvidgar. Unga flyttar in, hembygdsdagen och
Kläpp-Konradstämman står för dörren.

Dessutom har Glommersträsk, som en av ett femtontal byar i Sverige, blivit uttagen till det nationella projektet ”Hållbara lokala servicelösningar”. Projektet som drivs av organisationen ”Hela Sverige Ska Leva”, i samråd med bland annat Tillväxtverket och Länsstyrelsen, ska finna former för hur byar ska kunna hitta framtida servicelösningar som passar just dem. 

Givetvis handlar det bland annat om butik och bensin. Men i princip alla former av service, som gör att servicenivån i byn kan bibehållas, och förhoppningsvis även utvidgas. Tanken är att byn själva, med centralt stöd, EU-bidrag och fondmedel, ska driva utvecklingen själva.

 Genom att vi får vara med som en pilotby på ett tidigt stadium får vi mycket stöd och har alla möjligheter att själva påverka både uppläggning, genomförande och resultat. Meningen är att verksamheten, efter projekttidens slut, september 2011, ska rulla på av egen maskin.

Torsdag 10 juni kl 09.00 kommer den centrala projektsamordnaren, Bo Lönnqvist, tillsammans med den regionala projektledaren, Bertil Degerlund från Gunnarsbyn, till Glommersträsk, Centrumhuset, för att berätta om projektet och initiera en lokal projektgrupp.

Jag ser speciellt representanter för företagare och byns alla föreningar, som delar i en sådan grupp. Men det finns självklart inga begränsningar. Ju fler vi blir i projektgruppen, desto bättre. 

Det första steget för projektgruppen blir att göra en grundinventering av servicen idag och en inventering av servicebehoven inom kommersiell, offentlig och ideell sektor.

Ytterligare en börda kan tyckas, men i själva verket är det tvärtom. 

 Utan service dör vilken by som helst. Men med en god och samordnad service blir byn livskraftig och attraktiv för inflyttning och företagsetablering. Och i förlängningen, förhoppningsvis, återigen en fullt utbyggd grundskola.

Med andra ord ett livsviktigt projekt för Glommersträsk och en stor ära att få vara med.

Obs! Att komma på mötet på  10 juni i Centrumhuset innebär inga förpliktelser, även om vi självklart hoppas att alla på något sätt är villiga att engagera sig i detta viktiga projekt för byns framtid".

För vidare information, kontakta Mats Klockljung på tel 070-313 52 06

 


Skriv ut: