Arvidsjaurs Energi AB prisat av Naturvårdsverket

2010-06-10 08:10


Arvidsjaurs Energi AB fortsätter att växa. Vd Anders Åman framför fjärrvärmeanläggningen i Arvidsjaur. Arkivfoto Kent Norberg.
Arvidsjaurs Energi AB fortsätter att växa. Vd Anders Åman framför fjärrvärmeanläggningen i Arvidsjaur. Arkivfoto Kent Norberg


Arvidsjaurs Energi AB har utsett till "Goda exempel på genomförda miljöprojekt" av Naturvårdsverket.
(Klicka och läs)."En ny biobränsledriven fjärrvärmepanna i Arvidsjaur gör att kommunens innevånare nu har betydligt renare luft. Pannan ersatte huvudsakligen el- och oljeuppvärmning, och sänkte även de årliga koldioxidutsläppen med 2 600 ton" står det bland annat att läsa, om motiveringen, på Naturvårdsverkets hemsida.

Vd Anders Åmans rapport från Arvidsjaurs Energibolag:

"Årsskiftet 2009/2010 hade energibolaget 302 småhus och 99 större fastigheter anslutna som kunder. I sommar kommer ytterligare anslutningar att göras, både småhus och större. Det innebär  också att den positiva miljöförbättriningen utvecklas i samma takt.

"Bolaget som är nystartat befinner sig fortfarande i ett uppstartskede där startkostnaderna för framförallt gjorda investeringar är relativt höga i förhållande till bolagets intäkter.
De energipriser som kunderna erbjuds ligger i nivå med andra fjärrvärmeleverantörer, med motsvarande ålder och storlek, och bolagets ekonomiska resultat har stadigt förbättrats.

"2009 kunde summeras med ett litet, men viktigt överskott.
Fem nya arbetstillällen har skapats direkt i verksamheten. Och ett stort antal indirekta arbetstillfällen har påverkats positivt inom olika entreprenadgrenar såsom bygg, mark, rör men även biobränsle och mekaniskt underhåll med flera".

 


Skriv ut: