Sista värnpliktskullen i Arvidsjaur - vad händer sen?

2010-01-11 11:05


Vakt- och Insatsstyrkan ryckeer in på AJB i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Vakt- och Insatsplutonen rycker in i dag måndag. Deras utbildning är klar i slutet av 2010. De blir definitivt sista kullen som rycker in på AJB med värnpliktslagen som grund.


 

I dag rycker Vakt- och Insatsplutonen in på Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur:
-Det är definitivt sista kullen vi tar emot med värnpliktslagen som grund, säger bataljonschef Urban Edlund.
Från och med 1 juli är militär grundutbildning frivillig och antalet heltidsanställda soldater ökas.De soldater som ryckte in under våren och sensommaren 2009 rycker ut strax före midsommar. Anställning av soldater påbörjas, för jägarbataljonens del, senast under 2011:


AJB-chefen Urban Edlund. Foto Kent Norberg.-Men det kan inte uteslutas att så ska ske från hösten 2010, säger Edlund och fortsätter:
-Försvarsmaktens avsikt är att bygga upp förbanden i insatsorganisationen successivt. Det vill säga att antalet heltidsanställda soldater ökar efter hand.

2011 påbörjas även en ny form av frivillig grundläggande militär utbildning på ungefär tre månader:
-De signaler vi uppfattar är att sådan utbildning ska genomföras i Arvidsjaur. Från den 1 juli 2010 är grundutbildningen frivillig och värnplikten blir tills vidare vilande, alltså inte tvingande.

Vad innebär det för er del? 
-Jägarbataljonen kommer definitivt inte ha mindre att göra bara för att den tidigare värnpliktiga grundutbildningen försvinner och ersätts av ett nytt personalförsörjningssystem. Just för tillfället finns en jägarpluton etablerad i Afghanistan och före jul kom en pluton hem därifrån. I maj sätts en jägarskvadron in i Afghanistan och från hösten en jägarpluton. Insatstiden för förbanden är 6 månader.

 AJB Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
AJB regelbundet emot internationella styrkor som bor och övar i Arvidsjaur.

Erik Renberg kvitterar ut persedlar till inryckande Kristoffer Bäckström, Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Erik Renberg, Serviceförrådet, kvitterar ut persedlar till inryckande Kristoffer Bäckström, Arvidsjaur.

40 vakt- och insatssoldater (vara två tjejer) anlände under måndagen till AJB. De kommer att inleda sin tjänstgöring med tre månaders grundläggande soldatutbildning. Alltså kunskaper i sjukvård och överlevnad i extrem miljö, vapen- och skyttekunskaper, skyddsvaktutbildning och så vidare..
Det följs av sex månaders tjänstgöring i kasernvakten, varvat med vidareutbildning. Sista två månaderna av insatsoldaternas utbildning innehåller slutövning, materielvård och avrustning.

-I och med att värnplikten övergår till frivillighet 1 juli, ställer det krav på oss att göra soldaternas utbildning så bra och intressant, att de vill stanna kvar. Det är viktigt att ha insatssoldaterna eftersom de sköter bevakning av lokaler och transporter och sköter skarpa uppgifter, säger Johan Larsson, ställföreträdande plutonschef, 3 skvadron.

Dennis Dzokanovski, Stockholm, har sökt frivilligt till AJB. "Jag vill testa mig själv" sa han.
Dennis Dzokanovski, Stockholm, har sökt frivilligt till AJB. "Jag vill testa mig själv" sa han.

Kristoffer Bäckström släpar på fullastad säck med persedlar. Foto Kent Norberg
Kristoffer Bäckström, Arvidsjaur, släpar på fullastad säck med persedlar. "Det känns rätt okej att rycka in. Inte minst att få göra lumpen på hemmaplan".


 


Skriv ut: