Fler examensarbeten i inlandet

2010-01-08 08:14


Motorfunktionärer.
Motorfunktionärer träffades i Umeå. (Foto: Mattias Pettersson, Umeå universitet).
Mikael Reinholdsson, utvecklingsenheten i Arvidsjaur, Johnny Högberg, Akademi Norr och Anne Åberg, Lärcentra A-kommunerna med i gruppen.
 

Handikappanpassning av skoterpulkor i Adak eller byggsimulering i Arjeplog. Genom examensjobb skapas nya och spännande möten mellan inlandets företag och Umeå universitets studenter.

Det var december och ett snöslaskigt Umeå, Akademi Norrs tolv lärcentran samlades för sitt sista utbildningstillfälle. Anne Åberg, verksam vid lärcentrat i Arjeplog och Arvidsjaur deltog tillsammans med utvecklingsenhetens Mikael Reinholdsson.

-Under 2009 startades, tillsammans med Umeå universitet, ett helt nytt samarbete som vi hoppas på sikt ska öka utbytet mellan företag i de norrländska inlandskommunerna och Umeå universitet, säger Anne Åberg, Lärcentrum i Arjeplog/Arvidsjaur,

Lärcentran från Kramfors i söder till Arjeplog i norr samlades i Umeå för att sammanfatta verksamhetens första år. Erfarenheterna var blandade men överlag positiva.

Frågeställningarna var initierade och engagerade: Hur ska vi nå studenterna? När är det bäst att ragga examensjobb? Hur ska vi få studenter att välja exempelvis Arvidsjaur framför Umeå eller Stockholm?

Bengt Wiklund.Under 2009 fanns en målsättning på att ha samlat in 150 potentiella examensjobb från inlandet - ett mål som överträffats med råge. Benkt Wiklund är samordnare på enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet och den som hållit i utbildningen.

-En viktig anledning till att det gått så bra att hitta potentiella uppdrag tror jag beror på att lärcentrat redan finns ute i kommunerna och har en lokal kännedom på helt annat sätt än om någon från universitet skulle resa runt och försöka inventera eventuella examensjobb, säger han.


Anne ÅbergAnne Åberg, Lärcentrum i Arjeplog och Arvidsjaur ser många möjligheter med lärcentrats nya funktion.
-Ett lyckat examensjobb kan innebära nya lösningar ute på företag som kanske inte hade kommit till stånd annars.

Hur bär man sig då åt om man som organisation eller företag har en idé som man skulle vilja att någon undersöker vidare?
-Först och främst vill jag klargöra att alla organisationer och verksamheter har möjlighet att komma med uppslag. Kommunens utvecklingsenhet kommuner under 2010 att fortsätta med sina reguljära företagsbesök men (nytt för i år) även planera in besök vid större kommunala och statliga arbetsplatser.

Enklast är annars att kontakta mig direkt (0960-158 98 eller anne.aberg@arvidsjaur.se) och tillsammans gör vi en skriftlig formulering av er idé. Formuleringen läggs sedan ut på en databas (www.examensjobb.nu) där studenter sedan kan gå in och söka efter intressanta projekt.
 
Anne berättar också att inventeringen av uppslag i A-kommunerna såhär långt varit en positiv upplevelse. Utmaningen som dock inlandskommunerna och universitetet står inför är att knyta an studenter till uppslagen. För att underlätta för långväga studenter att göra sitt examensjobb införs bl.a. möjligheter till reseersättning.


Skriv ut: