Arvidsjaur – en av Sveriges 50 modigaste kommuner!

2010-01-18 14:02


Modiga kommuner.
Anne Åberg, Lärcentra Arvidsjaur, Peder Weibull och Lars Hultberg diskuterar samverkan.  

 

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har under våren startat en aktivitet som går under namnet "Modiga kommuner". Av totalt 280 kommuner har 50 valts ut som anses göra skäl för epitetet "modig".
Arvidsjaur är en av dessa utvalda.

I oktober arrangerades konferensen Modiga kommuner på Arlanda utanför Stockholm. På plats var de kommuner som under det senaste året jobbat med företagsklimatet på ett nytänkande sätt. De 50 utvalda samlades för att utbyta erfarenheter och se till att inte bara kommunerna, utan även Sverige, hamnar högre upp på rankinglistorna.

Processen kommer att fortsätta under våren 2010 i fyra mindre arbetsgrupper kring olika teman men med samma vision ”Att förbättra företagsklimatet i Sverige och därmed skapa förutsättningar för en fortsatt välfärdsutveckling genom ett konkurrenskraftigt företagande”

Arbetsgrupperna ska arbeta med att:
- Genom ett ökat idé- och kunskapsutbyte utveckla företagsklimatet
- Finna nya utvecklingsvägar i arbetet med att förbättra företagsklimatet
- Sprida kunskap till flera kommuner och inspirera till utveckling
- Öka kvaliteten i samarbetet mellan näringsliv och kommun

Kjell Sjölund och Fredrik Gummesson diskuterar det fortsatta arbetet.
Kjell Sjölund och Fredrik Gummesson diskuterar det fortsatta arbetet. Anne Åberg i mitten. 

Den 13 januari hade arbetsgruppen (där Arvidsjaur finns representerad) sin första träff. Anne Åberg, Arvidsjaur kommuns utvecklingsenhet fanns på plats tillsammans med kollegor från Uddevalla, Karlshamn, Karlsborg och Landskrona.

Anne Åberg är mycket nöjd med gruppens första träff:
– Det är intressant att trots väldiga skillnader på invånarantal i kommunerna så brottas vi med i stort sett samma utmaningar! Allt eftersom diskussionen tog fart så fick vi flera exempel på där den lilla kommunen kan vara en mycket stark aktör, t.ex. vad gäller omställningsarbete i och med att beslutsvägarna oftast är betydligt kortare än i en stor kommun.

Anne berättar också att arbetsgruppen har gjort några ”stolpar” som man kommer att arbeta med under våren:
- Att utveckla och strukturera arbetet med etableringar. Sprida goda exempel.
- Sprida kunskap från Svenskt Näringslivs arbete kring den näringslivsvänliga kommunen.
- Ta fram erfarenheter och slutsatser från relevant forskning kring effekter av samverkan.
- Lyfta frågan kring hur lagstiftningen, framför allt Kommunallagen, kan förändras så att den inte motverkar ambitioner att samverka över kommungränserna.
- Ta fram erfarenheter av lokala nätverk av affärsänglar.
Skriv ut: