Strandnära bebyggelse ska motverka avfolkning i glesbygd

2010-02-15 16:34

Kommunen söker nu förslag från medboragre var de kan tänkas skapa strandnära tomter.
Kommunen söker nu förslag från allmänheten var det kan tänkas skapas strandnära tomter.

Arvidsjaurs kommun önskar skapa ett par hundra (!) nya fritidshustomter i strandnära lägen.
Nu efterlyser man förslag från allmänheten!
-Turistanläggningar och fritidshus med attraktiva lägen kan vara ett sätt att motverka det minskande befolkningsunderlaget i glesbygden, säger Per Lidström, tekniska kontoret.



Nyligen har lagstiftningen ändrats för att underlätta etableringar i framförallt glesbebyggda områden. Turistanläggningar och fritidshus med attraktiva lägen kan vara ett sätt att motverka det minskande befolkningsunderlaget i glesbygden. Dock krävs enligt bestämmelserna att kommunen pekar ut områden och platser i översiktsplanen.
Denna process pågår under våren och kommer att utmynna i ett tillägg i översiktsplanen för Arvidsjaurs kommun. Förslag på lämpliga ställen efterlyses nu från allmänheten.

Förra veckan bjöd Per Lidström, tekniska kontoret (Arvidsjaurs kommun) in allmänheten till möte angående strandskyddsbestämmelserna och
eventuell vindkraftsutbyggnad i kommunen. Ett 30-tal personer hade sökt sig till Medborgarhuset.

Per berättade om det pågående arbetet med översiktsplanen för vindkraft, som skall ställas ut för allmänhetens synpunkter
fr.o.m.15 mars-15 maj. Av ett trettiotal områden har ett tiotal preliminärt plockats ut som lämpliga. Förändringar kan komma att ske efter den första remissomgången som avslutas 15 februari. Till hösten ska fullmäktige ta slutlig ställning i frågan.
Vindkraftsplanen finns tillgänglig bla i kommunhusets reception.


Mötets andra del handlade om möjligheten att få bebygga strandnära.

”Kom med förslag om lämpliga platser att bygga på.”

Förslag på komplettering

Ni kan antingen ringa in platsen på en karta och skicka in förslaget eller besök oss så lägger vi in det i planen. Viktigt att veta är att Ni inte behöver äga marken

 

Kontakt Per Lidström: 0960-165 04, 076-789 44 68/070-6704046


Skriv ut: