Ekonom/controller och redovisningsekonom sökes!

2010-02-11 09:40

 
Ekonomer söker till Arvidsjaurs kommun.Arvidsjaurs kommuns förvaltningsbyggnad med välkända träälgen i förgrunden. Foto Kent Norberg.

Arvidsjaurs kommun söker en ekonom/controller till Skolkontoret.
Samt en en redovisningsekonom tll ekonomikontoret.

 

Arvidsjaur är en trivsam kommun mitt i Lappland. Kommunikationerna med omvärlden är goda; hit kan man flyga likaväl som att åka bil, buss och tåg. Två timmar från Stockholm med flyg. En och en halv timme med bil från kuststäderna Piteå, Luleå och Skellefteå. Där finns vi med omkring
6 600 invånare och cirka 900 kommunalt anställda.

Arvidsjaurs flygplats med både nationella och internationella flighter. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaurs flygplats med både nationella och internationella flighter.

Utvecklingen i Arvidsjaur går i positiv riktning.
Biltestverksamheten har under åren blivit en av de viktigaste näringsgrenarna och verksamheten är i ständig tillväxt.

Vi ser utbildning som en av nycklarna till fortsatt utveckling.
Arvidsjaurs Lärcentra är hörnstenen i satsningen på högskoleutbildningar på orten. Eftersom Arvidsjaur av tradition är ett handelscentrum i inlandet har vi en mycket bra servicenivå, vad gäller handel och affärer.

Arvidsjaurs samhälle sett från ovan, vintertid. Foto Kent Norberg.
Delar av Arvidsjaurs samhälle sett från ovan, vintertid. Närmast fjärrvärmeverket. Därefter ND (Norrlands Dragoner), som innefattar Jägarbataljonen. Även andra statliga verk är samlokaliserade i faciliteterna; FM Log, Fortifikationsverket, Kriminalvårdens Transporttjänst och AMV Kundtjänst. Samt privata företaget Sodexho. 


Vi har barnomsorg och skolor av hög kvalitet. Kommunal kulturskola inräknad.
Gymnasieskolan har ett speciellt program för utbildning av piloter. (Europas största gymnasiala flygskola.)

Kultur- och musiklivet i Arvidsjaurs kommun är rikt. Foto Kent Norberg.
Föreningslivet, kultur- och musiklivet, i Arvidsjaurs kommun, är rikt och varierande. 

Arvidsjaur erbjuder flera skidbackar och milslånga skidspår. Här finns även ett modernt äventyrsbad och tempererad utomhusbassäng. Organiserad ungdomsverksamhet finns för de flesta idrotterna. Både sommar och vinter.
Det kulturella utbudet av exempelvis; musik, teater och bio är väl tillgodosett. För friluftsliv, jakt och/eller fiske finns de bästa förutsättningar.

Skidspår i vacker miljö. Foto Mikael Nordh.
Skidspår i vacker miljö i Arvidsjaur. Foto Mikael Nordh. 

Arvidsjaurs kommun har idag byggt cirka 20 mil ortsammanbindande nät till invånarna för att kunna kommunicera med hela världen. Kommunens läge och den väl utbyggda intrastrukturen av vägnät, internet och flygplats medför att vi är en "kommunikationsnod" i regionen.


Kommunens 4000 sjöar och vattendrag innebär ett eldorado för alla som gillar friluftsliv, såväl sommar som vinter. Känn dig välkommen!

Utbildningsverksamheten i Arvidsjaurs kommun är sammanfogad i en målstyrd och decentraliserad organisation. Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt utvecklingsarbete.Verksamheten innefattar förskola-, grundskola- och gymnasieskola.

Läs mer om tjänsterna under länken "Lediga jobb"  

  


Skriv ut: