Holländsk styrka höll "reception" i Arvidsjaur

2010-02-01 16:17


Överstelöjtnant J. De Jang, bataljonschef för 1:a holländska marininfanteribataljonen. Foto Kent Norberg.
Överstelöjtnant J. De Jang, bataljonschef för 1:a holländska marininfanteribataljonen. I förgrunden avgående chefen I 19 Överste Jan Mörtberg och Arvidsjaurs kommuinalråd Jerry Johansson. 


Överstelöjtnant J. De Jang, bataljonschef för 1:a holländska marininfanteribataljonen, höll på söndagsaftonen "reception" för; kommunledning, restaurangägare och annan civil och militär personal, som på något vis kommer i kontakt med dem under sin 10-12 veckor långa vistelse i Arvidsjaur.


Olof Borgman i samspråk med holländska officerare. Foto Kent Norberg.
Hotellägarna Randi och Olof Borgman, Hotell Edström, i samspråk med holländska militärpolis/officerare.

Olof Borgman i samspråk med holländska officerare.
Överstelöjtnant J. Dé Jang välkomnar alla och berättar om den vinterutbildning som de nu valt att flytta från Kanada - till Jägarbataljonen i Arvidsjaur. Han hoppades vidare att allt ska flyta lugnt även när yngre holländska soldater kommer in för sin helgledighet, och då syns ute på lokal.


Kommunchef Barbro Ternert, Sara Eklund, FR/Redok minglade med såväl svenska som holländska militärer.

Jerry Johansson
Kommunalrådet Jerry Johansson fick en vanpensköld av den holländska styrkan.


Näringslivschef Kenneth Eklund, kommunalrådet Jerry Johansson, Överstelöjtnanten J Dé Jong och Sara Eklund, Företagarna i glatt samspråk.

Robert Larsson, chef för AJB:s serviceförråd.
Mona Oskarsson och Robert Larsson, chef för AJB:s serviceförråd minglade också.

Tommy Grundström, chef för militärverkstaden på AJB-området.
Tommy Grundström, chef för militärverkstaden på AJB-området, Maria Larsson och Aurore Norberg Fortifikationsverket.

Peter Manner
Turismansvarige Peter Manner pratade turistfrågor med holländska officerare.

Peter Loven
Peter Lovén ansvarade för serveringen tillsammans med sin personal på AJB:s mäss.


 


 


Skriv ut: