Försvarsministern besökte Arvidsjaur!

2010-02-22 15:44


J De Jong, chef för holländska 1:a marinkårsbataljonen, försvarsminister Sten Tolgfors och Jägarbataljonschefen Urban Edlund, Arvidjaur. Foto Kent Norberg.
Positivt. Jarst dé Jong, chef för holländska 1:a marinkårsbataljonen, försvarsminister Sten Tolgfors och Jägarbataljonschefen Urban Edlund, Arvidsjaur.

Försvarsminister Sten Tolgfors avlade ett blixtbesök i Arvidsjaur på måndagen. Främsta anledningen var att få information om hur holländska marinkårsbataljonen upplever den tre månader långa vinterutbildingen vid Arméns Jägarbataljon:
-Bilden jag fått är positiv! Det här får ses som en bra referenövning för fortsatt internationellt samarbete, sa Tolgfors.För första gången har en hel bataljon (holländska marikårssoldater) valt att förflytta hela sin vintgerutbildning till Sverige och Jägarbataljonen i Arvidsjaur. Det har inneburit en hel del logistik, men har fungerat bra.

Holländska marikårssoldater övar även med kanoner.. Foto Kent Norberg. 
Stort övningsfält. Holländska marinkårssoldater övar även med grövre kalibrar i Arvidsjaur.
 
Försvarsministern sa att han pratat med holländska soldater/officerare som varit på nio vinterövningar i andra länder. Men att det Jägarbataljonen i Arvidsjaur har att erbjuda är "unik" för dem:
-De pekade på unika övningsmöjligheter. Vi talar om yta, faciliteter och intrastruktur, sa Tolgfors och framhöll vikten av att få internationell övningsverksamhet i Sverige.

-Det stärker samarbetsförmågan och ger bättre kvalitet även för oss. Inte minst med tanke på att svenska soldater ska kunna uppträda såväl i närområde som internationellt.

Utbyte av gåvor mellan holländska batlajonschefen J De Jong och svenska försvarsministern Sten Tolgfors. Foto Kent Norberg.
Utbyte av gåvor mellan holländska bataljonschefen Jarst dé Jong och svenska försvarsministern Sten Tolgfors.

Försvarsministern pratade även gärna "nya perspektiv på Norden", som en viktig del i internationellt samarbete:
-Övningen Cold respons, med huvudparten i Norge, är ett exempel på det nordiska perspektivet vi bygger på.

AJB:s chef Urban Edlund i samspråk med Sten Tolgfors. Foto Kent Norberg.
AJB:s chef Urban Edlund i samspråk med Sten Tolgfors. Foto Kent Norberg.


Möljigheterna med CTÖ (Civilt Test- och Övningscenter) samt ITÖ (Internationellt- Test- och Övningscenter ) har stötts och blött under många år, i tre olika regeriungsutredningar. Alla med positivt omdöme. Ändå går det trögt. ITÖ kan man dock säga rullar på av sig själv. Utöver holländare är det även många andra ländersom önskar att komma till Arvidsjaur för att vinteröva.

Men lever fortfarande tanken och möjligheterna att utveckla ett Civilt Test- och Övningscenter med administrationen i Arvidsjaur? 
-Det tror jag, men frågan ligger hos Maud Olofsson, Näringsdepartementet.

Holländsk marikårssoldat. Foto Kent Norberg.
Holländsk marinkårssoldat på övning i Arvidsjaur under tre månader. Först tre veckors grundläggande köldkunskaper, följt av taktisk vinterutbildning - för att klara utrustning och sig själv i strid. Vistelsen avslutas med praktisk övning. "Vi trivs bra här med kylan och utbildningsmöjligheterna. Vi lär oss mycket. Exempelvis att ha vinterdiesel i våra fordon, så att de startar lika bra som Jägarbataljonens" sa major Eric Piwk RNMLC med ett leende. (Ej på bild)  

Försvarsminister Tolgfors sa avslutningsvis att framtiden ser bra ut försvarsmakten, att man snart övergår till kontrakterade soldater och att Arvidsjaurs subaktiska klimat är viktigt för Sverige:
-Vi behöver den förmågan.

Försvarsminister Sten Tolgfors, Jägarbataljonschefen Urban Edlund, Arvidsjaur och Olof Grenander, chef Norrbottens Regemente I 19. Foto Kent Norberg.
Försvarsminister Sten Tolgfors, Jägarbataljonschefen Urban Edlund, AJB Arvidsjaur och Olof Grenander, chef Norrbottens Regemente I 19. Foto Kent Norberg.


Chefen för Norrbottens Regemente I 19, överste Olof Granander och Jägarbataljonschefen, överstelöjtnant Urban Edlund, fick en ostörd pratstund med försvarsministern. De lyfte fram den militära utbildningsplattformen utvecklingspotential:
-Vi underströk att alla typer av arméförband kan öva här. Såväl med artilleri som direkt flygunderstöd, sa Edlund och fortsatte:
-Redan i dag finns internationellt intresse för Arvidsjaur. Något som, utöver Jägarbataljonen, torde gå att vidareutveckla även bland våra nationella förband.


Skriv ut: