1000 soldater och officerare övar i Arvidsjaur!

2010-02-05 14:42


Många förband över i Arvidsjaur under vårvintern 2010. Foto Kent Norberg.
Under vårvintern är det många förband som övar i Arvidsjaur. 1:a holländska marininfanteribataljonen (bilden) närvarar just nu med omkring 450 soldater och officerare i Arvidsjaur.   

 

1000 soldater och officerare övar i Arvidsjaur! 
Så många svenska och utländska militärer är verksamma här under vårvintern:
-Sammantaget är det mer militär verksamhet nu än på K4-tiden, under 1980- och 90-talen, säger jägarbataljonschefen Urban Edlund.


För varje år blir det mer och mer populärt att träna vinterförmåga i Arvidsjaur.
Det som startade med olika mindre förbandsutbyten under 1990-talet har nu växt till återkommande kurser och förbandsutbildning.

Urband Edlund, Jägarbataljonschef i Arvidjaur. Foto Kent Norberg.Jägarbataljonen övar vinterstrid. Foto Kent Norberg.
Urband Edlund, Jägarbataljonschef i Arvidsjaur/Jägarbataljonen övar vinterstrid. 
 

Man kan generellt klassa in den militära verksamheten i Arvidsjaur, i fyra delar:
1) Arméns Jägarbataljon (AJB).
2) Försvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur. 
3) Internationell Test- och Övningsverksamhet (ITÖ). Exempelvis holländsk bataljon med 450 soldater som just nu tillhandahåller Försvarsmaktens kompetens, övningsområde med mer.
4) Förbandsutbyten. Exempelvis franska och danska förband som tillsammans med AJB genomför ömsesidigt utbyte.

Vinterövning i strid. Foto Kent Norberg.
Internationellt förbandsutbyte, i Arvidsjaur.

När man räknar samman volymen landar det på omkring 1000 soldater och officerare i Arvidsjaur, under utbildningsperioden vårvintern 2010.
”Vinterenheten” rapporterar att enbart deras verksamhet genererar otroliga 7500-8000 gästnätter samma period.
- Vi hoppas intresset för vår produkt fortsätter i samma eller större omfattning nästa år. Det är ett bra sätt för Sverige att marknadsföra sig som övningscenter och ett utmärkt tillfälle för förbandsutbyten, säger major Tony Gustafsson, chef för Försvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur.

Försvarsmaktens Vinterenhet. Major Tony Gustafsson förevisa vinterbad och hur man klarar sig vid stark nedkylning. Foto Kent Norberg.
Försvarsmaktens Vinterenhet. Major Tony Gustafsson förevisar hur man bäst klarar sig vid stark nedkylning.
 
Lägg till detta samordnad verksamhet med civilanställd militär personal och civilanställd personal vid tre statliga verk. Detta och tidigare nämnd verksamhet finns alltså numer i samma lokaler i det vi tidigare kallade ”K4”.

K4 regementet bytte form 2004. Foto Kent Norberg.
Den militära utbildningsplattformen i Arvidsjaur.

K4-regementet las ner, enligt ett försvarsbeslut, 2004.
Jägarbataljonen och dess utbildning blev dock kvar i Arvidsjaur. Men verksamheten lyder sedan dess under namnet ”Detachement Norrlands Dragoner” via Norrlands regemente I 19, Boden.

Spaning och underrättelsetjänst. Foto Kent Norberg.
Spaning och underrättelsetjänst.

Helikopterövning. Foto Kent Norberg.
Samordningsövning med helikopter.


Jägarutbildningen är i grunden densamma som tidigare år:
- Skillnaden mot förr är ny teknik och bättre utrustning. Något som ökat användbarheten och effekten, säger batajonschefen Urban Edlund och fortsätter:
- Utbildningen innebär att jägarförband kan lösa uppgifter i de flesta krävande miljöer. Något som påvisats i exempelvis Afghanistan. Även holländarnas erfarenheter visar att arktisk utbildning ger en mer komplett soldat.

Kosovo. Internationella uppgifter. Foto Kent Norberg.
Kosovo "Nisexpressen". Jägarsoldater kan med fördel sättas in i internationella uppdrag. Alla årstider.

 Stridsövning. Foto Kent Norberg.
Stridsövning med ksp. 

Det är den militära ändamålsenliga verksamheten i Arvidsjaur som lockar de internationella förbanden:
- Här finns bra lokaler och övrig infrastruktur. Samt ett varierande och omfattande övnings- och skjutfält - direkt utanför grindarna, säger jägarbataljonchef Edlund.

Vinterövning i Hemavanfjällen. Foto Kent Norberg.
Vinterövning i Hemavanfjällen. 

I syfte att förbereda för övningen ”Cold Responce” i Nordnorge/Abisko (vecka 8-9) åker AJB till Hemavan och övar i bergsterräng. Syftet är även att ge ytterligare utrymme för den holländska kontingenten i Arvidsjaur.


Skriv ut: