Integration genom utbyte

2010-12-10 15:08

Idéum och representanter för det tyska projkektet Momo som ingår i Ida, vilketstår för Integration genom utbyte). Foto Kent Norberg.
"Idéumfolk" tillsammans med representanter för det tyska delprojektet Momo, som i sin tur ingår i Ida, vilket står för Integration genom utbyte.  


"Integration genom utbyte" är ett tyskt förbundsprogram i syfte att öka anställningsbarheten hos tyska ungdomar med specialla behov:
-Idéum i Arvidsjaur är en mycket bra partner i vårt projekt, säger projektledaren Michael Wenck.

Projekttiden sträcker sig från 2009 till 2012. Mottagarorganisationen Idéum har just nu sin femte grupp, om åtta ungdomar, i Arvidsjaur:
-Vi räknar med att ha tagit emot omkring 120 ungdomar, innan projektet är slut säger Jerry Renberg, Idéum.

Bildspel om ungdomarnas praktik i Arvidsjaur.
Bildspel som handlar om ungdomarnas tid i Arvidsjaur.

Michael WenckNuvarande ungdomsgrupp kommer från Uckermark och Barnim, i nordöstra Brandenburg. Dessa områden är drabbade stor arbetslöshet. Att för några veckor bryta upp från den invanda vardagen, byta miljö och landa i det norrländska lugnet verkar gott för ungdomarna:
-Deltagarna rapporterar mycket positiva resultat från sina praktikplatser i Arvidsjaur. De trivs bra och känner sig väl mottagna. Ett antal har förlängt sin vistelsetid. Andra vill återkomma till samhället, säger Michael Wenck och berömmer Idéum för sin professionella inställning. :
-De har lång erfarenhet av utlandsprojekt och har blivit världsmästare på att vända problem och utmaningar till något positivt.


En av de tyska ungdomsgrupperna under vistelsen i Arvidsjaur.

Michael säger att den utvärdering de gjort under senaste dagarna visar på goda siffror:
-Vi når våra mål med att få igång ungdomarna till fortsatt praktik, utbildningar och jobb. Idéum ger utrymme för möten mellan människor med olika bakgrunder och bjuder därmed på ett klimat som främjar deras utveckling.Idéum..

..finns med som "det goda exemplet" och referensgrupp i nationella Ungdomsstyrelsen.
..försöker hitta praktikplatser där inte enbart produktion är det yttersta målet, utan platser där man även ser människan." 
 


Skriv ut: