"Arvidsjaurkrönika" anno 1936

2010-12-01 13:24


Grand. Foto Bruno Wikberg.
Grand Bio, Nygatan 25, uppfördes av trävaruhandlare Alfred Backlund, Arjeplog. Dottern Gulli var biografdirektör.  Bilden är tagen av fotograf Bruno Wikberg 1964. Biografen upphörde omkring 1968-1969. Såldes därefter till Sion som hade sin verksamhet där. 2006 blev huset privatägt och byggs nu om till lägenheter. (Källa: kommunens fotoarkiv.)

  

Nedan följer ett utdrag från en "Arvidsjaurkrönika" från tidningen NFL.
Tid: 4 november 1936.
Krönikören kallade sig kort och gott "Filip".


"Ute i en speciell uppgift - tar jag vägen efter Skomakargatan, förbi den nyuppförda Grandbiografen. Genast inställer sig lusten att ta en närmare titt på etablissemanget. Icke minst av den anledningen att jag utifrån gatan ser att det fortfarnde fejas och putsas.

Innanför dörrarna till entrén finnar jag målarna ifärd att lägga sista handen vid måleriarbetet.
färgvalet är tilltalande och väl utvalt.  På inredningen i övrigt erfar man vidare att allt är funkisbetonat om också inte till ytterlighet. 

Vi står där och småpratar då med ens provkörningen startas. Vi letar oss omedelbart in i den stora och rymliga lokalen, som ännu ej trots långvarigt dröjsmål hunnit få sina sittplatser. Filmen som upprullas förtäljer om hur arbetet vid radiotjänst förflyter.
Att den är gammal och sliten, vilket måste verka menligt på såväl bildernas klarhet som ljudets renhet, förmår dock ej rubba det goda intrycket av provvisningen.

Åke Lindqvist. fotograf okänd.
Åke Lindqvist, var ägare till Grand biografen. huset på Nygatan byggdes i början av 1930-talet. Åke (sågverksägaren E A Lindkvists bror) startade biografen och man hade biopremiär 1936 med filmen "Han och Hon och Pengarna".

"En förnämlighet som visar att hittills gjorda förbättringar på hithörande område tillvaratagits är den enkla men sinnrika anordning för ljudets reglering som även är till finnandes och vilket möjliggör att det allra bästa ljud med nuvarande tekniska finesser som är möjligt att åstadkomma erhålles.

När provkörningen är färdig får vi fatt i fröken Backlund, enligt uppgift, landets tredje i ordningen blivande biomaskinist. Vi lyckönska ej blott till det förnämliga yrket utan även till det lyckade resultat provkörningen visat på. Med henne göres ett besök i maskinrummet, som vi genast vid inträdet finner fylla alla tänkbara anspråk på ett förstklassigt maskineri och apparatur. Utrymmet är väl taget i anspråk och så ordnat att en god skötsel möjliggöres. Med fröken Backlund som ciceron besöker vi läktaren, där träarbetarna håller på att lägga sista handen för dess färdigställande.

Vi kunna därvid konstatera att man från de längst bort liggande läktarplatserna kan åse föreställningarna lika bra som från dess främsta och det är ju en fördel härvidlag som vid ett stort antal biografer ej gives.

Innan vi tackar för vad vi fått ta del av, passar vi givetvis på och frågar fröken Backlund när premiären kommer att gå av stapeln, oh får därvid till svar, förmodligen lördag den 7 november om allt går efter sist gjorda beräkningar och att detta kommer att delgivas genom annonser i tidningarna.

Vi spår säkert fulla hus till premiären och en god besöksfrekvens i fortsättningen, om fröken Backlund i motsats till de övriga biograferna här på samhället, inser att annonsera föreställningarna. Landsbygden runt omkring är nämligen aven biobesökare och vill veta vad som kommer att visas".
/Filip

Samma tidning berättade fredag 6 november 1936:

"Grand biograf i Arvidsjaur, visar vid sin invigningspremiär på lördag svenska filmen "Han och hon och pengarna". St. Dagbladet skriver: Ett trevligt, sobert, elegant lustspel". Folkets Dagblad skriver: En förträfflig film, som man kan rekommendera. NDA skriver: Rolig och välspelad".

Betraktelse 2010:
Man kan konstatera att för 74 år sedan skrev tidningarna på en annat sätt än idag:
Långa stycken. Jättelånga meningar, ofta med bisatser. Vilket som gjorde dem ännu längre. Istället för att sätta punkt.
Dagens tidningar präglas av korta nyheter. Utrymmet är en hårdvara. 
Titlar var dessutom vanligare förr i tidningstexterna.

Håll med om att det är kul att läsa en 74 år gammal betraktelse från vårt samhälle..
Före detta biografen Grand, finns granne med Stellins möbler. Men är numer ombyggd till bostad.

Kuriosa: En annan känd biograf var Paalladium. Mer känd som "Zackes biograf", på samma plats som systembolaget finns i dag. Den stängdes inte långt efter att Medborgarhusets biograf invigdes i början av 1970-talet. Invigningsfilm då var "God dag yxskaft" med Barbara Streisand.

Fotnot: Tidningsförkortnignen "NFL" antar jag stor för Norrskensflamman. (En av många tidningar som genom åren haft sina redaktioner i Arvidsjaur).   

 


Skriv ut: