Arvidsjaurbyar får godkänt för Leaderprojekt!

2010-12-15 14:08

 

Länsstyrelsen i Västerbotten och Leader Lappland har godkänt Leaderprojektet "Hållbara lokala servicelösningar i Glommersträsk och Moskosel - en förstudie".

 

Projektet, som har Glommers bygderåd som "projektägare", ska undersöka vilken service som invånarna i de båda byarna har och vilken service de saknar. Förhoppningsvis kommer det också fram idéer om hur problemen ska lösas.

Det kan röra allt mellan hjälp att skruva i en lampa för den som är gammal till behovet av en välsorterad lanthandel eller mack med kortläsare för många olika kort, liknande den som Moskoselsborna inviger den 18 december klockan 12.
Men även andra typer av service kommer att bli aktuell, som bäst kommer fram just i en enkät.

Alla cirka 600 invånare i Glommers och Moskosel ska tillfrågas. Enkäterna/intervjuerna ska utföras av byborna själva och projektet ska pågå i ett år med start efter nyår.
Nästa steg är att försöka fylla de brister inom, i första hand, kommersiell och offentlig service som förstudien pekat på. Det steget beräknas ta två år.

Glommersträsk är två av fem byar i Norrbotten och totalt femton byar i landet som ingår i projektet "Hållbara lokala servicelösningar" som drivs av bland annat organisationen "Hela Sverige ska leva". Meningen är att de resultat som dessa pilotbyar kommer fram tid, ska vara goda exempel för andra byar runt om i landet som behöver en förbättrad service för att utvecklas.
Projektledare är Mats Klockljung, Glommersträsk.
 


Skriv ut: