Leader Lappland - "fantastisk" möjlighet till landsbygdsutveckling!

2010-08-26 14:21

 

Näringslivschef Kenneth Eklund, Arvidskair och Inger Granström, Leaders kontor i Sorsele, vill slå ett slag för den möljighet till landsbygdsutveckling som projektet Leader Lapplands ger. Foto Kent Norberg.
Näringslivschef Kenneth Eklund, Arvidsjaur och Inger Granström, verksamhetsledare vid Leaders kontor i Sorsele, vill slå ett slag för den möljighet till landsbygdsutveckling som programmet Leader Lappland ger.


Landsbygdsutvecklingsprogrammet "Leader Lappland" har 40 miljoner färska kronor i potten!  Med dessa ska det skapas förutsättningar för en positiv utveckling av vår bygd:
-Det här är en fantastisk möjlighet att få testa sina idéer
, säger verksamhetsledaren Inger Granström.

  

Leader Lappland omfattar kommunerna Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Dorotea, Vilhelmina, Lycksele och Åsele. Programmet har nyligen startat på allvar och kontoret finns i Sorsele.

Hittills har man hunnit bevilja sex projekt. Ett av dem är "Lokalproducerat - via växthus till tunnelodlingar" med Tommy och Birgitta Brännlund: 
-Det handlar om att åter nyttja igenvuxna åkrar och utveckla en odlingsteknik inom trädgårdsodling som ger minst två skördar per år, säger Tommy.

Birgitta Brännlund. Foto Kent Norberg.Tommy Brännlund, Sorsele. Foto Kent Norberg.
Birgitta och Tommy Brännlund, Sorsele.

Tanken är att förbättra förutsättnignarna för att lokalt producera miljövänliga produkter för närmarknaden. Men även att skapa förutsättningar för nyetableringar och ökad sysselsättning:
-Jag önskar att det bildas en producentförening med odlare i bygden, säger Tommy.

Övriga bevlijade Leaderprojekt:

Vittjåkksprojektet. Går ut på att öka områdets attraktivitet sommartid genom fler aktiviteter. Förbättrad service, vandringsleder, eldstäder och kartor ska öka antalet besökare. Orienteringsklubben planerar förläggas större tävlingar till Vittjåkk.

Vittjåkkstopparna, Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Vittjåkkstopparna, vintertid. Men nu ska fjällen attraktivitet även ökas sommartid. Foto Kent Norberg.  

-Det är här ett bra upplägg på projekt. De har samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten samt kommun, företag och föreningar. En bra mix som gynnar bygden. Det är så vi vill ha det, säger Arvidsjaurs näringslivschef Kenneth Eklund, tillika ordförande i LAG (Local Action Group: 24 medlemmar som beslutar vilka projekt som ska få Leaderstöd.)

 
Summer Sounds 2010 - etablering av musikaktiviteter, där unga och vuxna kan träffas och växla idéer under sommarhalvåret.

Förstudie om Litterär turism/Kulturturism  - i Marsfjällets skugga.  

Fiske i södra Lappland - syftet är att öka fisketurismen,  

LiDS Lycksele idrott i samverkan - vill skapa en föreningspool och ett föreningarnas hus där det administrativa och praktiska arbetet utförs och koordineras.


Inger Granström, Leader Lapplands kontor i Sorsele. Foto Kent Norberg.Inger Granström, verksamhetsledare:

-Kriterierna för projektstöd är lokal förankring och samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Förr kunde man få pengar till en brygga eller ett plåttak. Nu är det de goda idéerna som ska ge en positiv utveckling av bygderna, och i förlängningen ge jobb, inflyttare och så vidare.


Projekten ska innehålla 30 procent ideellt arbete, så inga kontantinsatser krävs: 
-30 september är sista ansökningsdag för innevarande år, påminner Inger. 

Leader Lapplands prioriteringar:
Natur- och kulturvärden
Turism
Entreprenörskap
Inflyttning
Ungdomsinsatser
Internationella nätverk

Fakta

Totalt finns 63 Leaderområden i Sverige.
Leader Lappland är det geografiskt största området.
Huvuddelen av pengarna kommer från Jordbruksverket. Medlemskommunerna, landsting och länsstyrelserna står för omkring 15 procent. Vilket redan är beslutat och finansierat.
Leader betyder "länkar mellan.." och är etablerat ute i Europa.

Kontakt:
 
Leader Lapplands kansli
Inger Granström, verksamhetsledare
Epost info@leaderlappland.se
Telefon: 0952-140 88
Postadress: Norrselevägen 2C, 92070 Sorsele
Besöksadress: Burevägen3

Ordförande i LAG
Kenneth Eklund
Epost: kenneth.eklund@arvidsjaur.se
 
Leader Lapplands hemsida 
 


Skriv ut: