Kommunens Värdegrundslag diskuterades

2010-08-24 17:55


Jim Broström, Kommunförbundet, agerade meoderator vid personaldagen i Gallejaur.
Jim Broström, Kommunförbundet, agerade meoderator vid personaldagen i Gallejaur.


Arvidsjaurs kommuns Värdegrund och Värdegrundslag diskuterades vid måndagens personaldag i Gallejaur:
-Värdegrundslagen är framtagen för att vi ska få ungas perspektiv i vårt arbete. Såväl tjänstemannamässigt som politiskt, sa Kristina Grubbström.


Jim Broström, Kommunförbundet, var inbjuden som moderator och inspiratör vid stödfunktionens och kulturens personaldag i Gallejaur. Deltagarna tilldelades olika uppgifter, där de fick jobba ensamma och i grupper. Det kunde handla om att se på sin egen verksamhet och utröna var/när unga kan delta, tillföra och påverka ett beslut.

Personal från ekonomi och kultur. Foto Kent Norberg.
Personal från ekonomi och kultur.

Värdegrundslagen är beslutad i Kommunfullmäktige och ska i största möjliga mån införas i kommunens arbete. 

Värdegrunden är framtagen av arbetsgivaren i syfte att vägleda anställda till ett önskat förhållningssätt. I såväl interna som externa kontakter och möten. Det för att nå kommunens vision, om att Arvidsjaur ska växa. Men även för att nå mål som ökad kvalitet inom kommunens tjänsteutbud. Glädje, respekt och professionalitet är ledord.

Kristina Grubbström inledde med att berätta om värdegrundslagen. Foto Kent Norberg.
Kulturchef Kristina Grubbström berättade om Värdegrundslagen

-Vi ska ta alla människor på allvar. Även barn ska uppleva sig sedda och hörda. En femteklassare är expert på att vara femteklassare. Det innebär ett förhållningssätt till barn som kompetenta individer och resurs i samhället. Därför ska vi fokusera på det som är positivt, sa Jim.

Personal från biblioteket.
Bibliotekspersonal. 

Personalen fick sedan göra oilka övningar, i hur det kan kännas att prata utan respons, kontra dialog - med en intresserad och engagerad människa.

När professionalitet kom på tal påpekade Jim att det är viktigt att kommunens anställda "skiljer på yrkesmässig och privat roll".

Dagen avslutades med en guidad rundvandring i Gallejaurs kulturminnesområde "Anders-Larsgården" som slungade alla tillbaka till 1864.
Ciceron var Christer Lövgren.

ChristerLövgren
Christer Lövgren, GallejaurJärvlia kulturförening, berättar för kommunens personal om det bevarade området i Gallejaur.

Anders-Larsagården i Gallejaur. Foto Kent Norberg.
Området kring Anders-Larsagården i Gallejaur. Byggdes 1864.

fårhage. Gallejaur. Foto Kent Norberg.
Fårhage, Gallejaur. Foto Kent Norberg.

förvaringslada.
Hölada.

Grovt träd.
Gammalt träd i Gallejaur.

Lingon.
Plockfärdiga lingon på Anders-Larsgården.

Rönn-
Mycket rönnbär i höst. Enligt Bondepraktikan "..bär inte rönnen dubbla bördor". Innebär det att vi kan vänta oss lite mindre snöande i vinter..?

Låda med gamla bevarade saker i Gallejaur.
Kvar som det var.. Låda med gamla bevarade saker i Gallejaur.
Under proppskåpet.. Självklart tvagade man sig innan mat och efter en slitsam dag. I farstun, hänger vattenskoporna kvar. Som om tidens stannat helt och hållet.  


Datorfritt. IT-chef Lorens Hallnor och nämndkanslist Inga Sandström i ett av Anders-Larsagårdens kammare.


..där i kammaren finns fortfarande bevarat inskriptionen från Sven Pehrson, som ville bevisa att han hade en riktig diamant. Han skrev sonika sitt namn med diamanten på fönsterrutans glas.


Skåp i bakgrunden från 1864 då Anders-Larsagården byggdes. Orginalmålningen finns kvar.


Skriv ut: