Storgatan byggs om igen, i sommar! (April, april :-)

2010-04-01 09:43


Storgatan rivs upp igen och byggs om i sommar. Foto Kent Norberg.
Storgatan byggs om i sommar igen. Anledningen är att trafiken flyter på för snabbt. 


Kenneth Eklund chef på Tillväxtenheten avslöjar Vägverkets planer:
-För att få bukt med den fortfarande allt för snabba genomströmmningen av trafik på Storgatan, kommer vägsträckan; Statoil-kyrkan i centrum, att byggas om igen, till sommaren.


Enligt Eklund handlar det om att eliminera olycksrisken på Storgatan:
-Av den anledningen vill Vägverket göra Storgatan smalare och ta bort sidoparkeringarna. Därmed breddas trottoaren ytterligare för fler fotgängare.

Den tunga trafiken kommer att hänvisas till Domängatan.

Storgatan
Bredare trottoarer och smalare väg ska sänka farten på Storgatan, efter en ny ombyggnad i sommar. På så vis erhålls bredare trottoarer för fler fotgängare. Sidoparkeringarna tas bort för att skapa mer plats för snöröjning. Parkerande kommer att hänvisas till Torget.

Ps. Detta var alltså ett aprilskämt.


Skriv ut: