Nyhetsbrev från Sveaskog som tecknat avtal angående Trollforsen

2010-05-04 12:51


Trollforsarna är inte bara populära bland fiskare. Även kanotister lockas till de vilda forsarna utanför Arvidsjaur. Bild: Kajak-EM. Arkivfoto Kent Norberg.
Trollforsarna i Piteälven är inte bara populära bland fiskare. Även kanotister lockas till de vilda forsarna utanför Arvidsjaur. Bild: Kajak-EM. Arkivfoto Kent Norberg.

 

Sveaskog har tecknat avtal kring den populära Trollforsen/ Piteälven med Pite Älv Ekonomisk Förening från 1 maj 2010.


Avtalet syftar till att skapa förutsättningar för ett framtida, hållbart fiske i Trollforsen. Under året kommer Pite Älv Ekonomisk Förening att lägga stor fokus på inventeringsarbete och beståndsvård för Trollforsen för en långsiktig, hållbar fisketurismveckling i området.

Trollforsen är belägen ca 19 km. NV Moskosel i Arvidsjaurs kommun. Den sträcka, mellan kraftlinjen uppe vid Hökselet och ”Kombibron” (där Inlandsbanan korsar Pite älv), som ingår i fiskeområdet i Pite älv är ca 9 km lång. På denna sträcka av älven erbjuds fiskaren en stor variation av fiske i strömmande vatten.

Pite älv ekonomisk förening arbetar vidare med att höja kvalitén på fisket i området genom att förändra reglerna och skärpa tillsynen. Inventeringar av bestånden kommer att genomföras och en fiskevårdsplan ska upprättas.
Med dessa förändringar hoppas Sveaskog och Pite älvs Ekonomiska Förening att fisket i detta fantastiska område kommer att förbättras ytterligare under de kommande åren.

Önskar ni ytterligare information kring detta är ni välkommen att kontakta min kollega Gunilla Andersson, upplåtelseansvarig företag i Norrbotten på tel 08-655 90 97- samt Jan Isaksson för Pite Älv Ekonomiska Förening på tel 0929-55 250 alt.070-302 61 57.

Information finns även på följande hemsidor, Pite älvs egna hemsida http://www.pitealv.se/?p=127&u=1  samt http://www.fiskenorrbotten.com/parser.php?did=1:312&id=116 där även kortförsäljningen kommer att ske. Information finns även under följande länk http://www.inatur.se/o2/InfoPage-InfoPageViewer/view?infoPageId=897474

Med hopp om visat intresse!


Skriv ut: