Demens och stroke är en av våra vanligaste sjukdomar!

2010-04-28 15:33


Anhörigstöd och demensteam. Foto Kent Norberg.
Anhörigstöd och demensteam: Susanne Lindberg, Rahela Hashemi och Barbro Öhman.
 

Demens och stroke är en av våra vanligaste sjukdomar. De kallas även "anhörigas sjukdom" då vardagen påverkas i hög grad. Att vårda nära i hemmet kan skänka glädje, men samtidigt vara påfrestande:
-Ni kan med förtroende vända er till oss för hjälp och stöd. Vi finns för er! säger Susanne Lindberg, kommunens anhörigstöd och demensteam.


Med anhörig eller närstående menas en person inom familjen, släkten eller vänskapskresten som hjälper en annan anhörig eller närstående. Ett arbete som oftast utförs i det tysta. 

Anhörigstödet och demensteamet vill värna dig som vårdar en närstående. De skapar möjlighet till avkoppling genom att erbjuda stöd av olika slag.
De olika insatser som erbjuds har till syfte att öka livskvalitet, förebygga ohälsa och att motverka isolering för dig och din närstående.

Vi kan erbjuda dig;

Hembesök (efter önskemål)
Enskilda samtal
Information om olika stödformer
Kontakt med frivilligorganisationer och föreningar
Anhörigcafé (vi samtalar kring olika teman)
Anhörigcirklar
Solrummet och massagestolen, Ringelstas nedre våning, erbjuds gratis onsdagar 10-17. (Tillgång finns då även till köket i lokalen "Anden".) 

Anhörigstödet och demensteamet finns i kommnhusets nede plan. Samma entré som hemtjänsten. Foto Kent Norberg.

-Du som vill veta mer kan med förtroende vända dig till oss. Vi finns i kommunhusets nedre våning. Kontorsgranne med Hemtjänsten, säger Barbro Öhman, demensvårdsutvecklare.  

Demens och anhörigsjuksköterska: Rahela Hashemi, specialist och magister i äldrevård, tel: 155 95, 073-076 55 90, rahela.hashemi@arvidsjaur.se

Demensvårdsutvecklare: Susanne Lindberg, tel: 155 00, vxl, 070-240 55 98, susanne.lindberg@arvidsjaur.se

Demensvårdsutvecklare: Barbro Öhman, tel: 155 00, vxl, 073-028 47 49, barbro.ohman@arvidsjaur.se 

-Ni kan med förtroende vända er till oss, säger Rahela Hashemi, specialist och magister i äldrevård.  


Övrigt

Arvidsjaurs församling/Svenska kyrkan; Vid behov av samtalskontakt kan du vända dig till kyrkans diakoner som har tystnadsplikt. Telefonnummer 0960-47805 alternativt 47800.

Demensföreningen i Arvidsjaur: Föreningen, som arbetar för att stödja, informera och förbättra situationen för demenshandikappade och deras närstående är ansluten till Demensförbundet. Föreningen är vilande för närvarande.

Demensförbundet är partipolitiskt obundet och arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, ring 08-6589920 eller besök hemsidan på www.demensforbundet.se.

Arvidsjaurs Vårdcentral: För utredning och medicinsk behandling av demenssjukdom samt för kontakt med distriktsläkare eller distriktssköterska ring Vårdcentralens växel 0960-57500.


Skriv ut: