Demens och stroke är en av våra vanligaste sjukdomar!

2010-04-28 15:33


Anhörigstöd och demensteam. Foto Kent Norberg.
Anhörigstöd och demensteam: Susanne Lindberg, Rahela Hashemi och Barbro Öhman.
 

Demens och stroke är en av våra vanligaste sjukdomar. De kallas även "anhörigas sjukdom" då vardagen påverkas i hög grad. Att vårda nära i hemmet kan skänka glädje, men samtidigt vara påfrestande:
-Ni kan med förtroende vända er till oss för hjälp och stöd. Vi finns för er! säger Susanne Lindberg, kommunens anhörigstöd och demensteam.


Med anhörig eller närstående menas en person inom familjen, släkten eller vänskapskresten som hjälper en annan anhörig eller närstående. Ett arbete som oftast utförs i det tysta. 

Anhörigstödet och demensteamet vill värna dig som vårdar en närstående. De skapar möjlighet till avkoppling genom att erbjuda stöd av olika slag.
De olika insatser som erbjuds har till syfte att öka livskvalitet, förebygga ohälsa och att motverka isolering för dig och din närstående.

Vi kan erbjuda dig;

Hembesök (efter önskemål)
Enskilda samtal
Information om olika stödformer
Kontakt med frivilligorganisationer och föreningar
Anhörigcafé (vi samtalar kring olika teman)
Anhörigcirklar
Solrummet och massagestolen, Ringelstas nedre våning, erbjuds gratis onsdagar 10-17. (Tillgång finns då även till köket i lokalen "Anden".) 

 


Skriv ut: