Aktuellt om "Den nya influensan"

2009-08-25 11:08

Här finner du krisinformation

Informationstelefon om aktuella vaccinationstider samt information om ev att vaccinet är slut ring 0960-576 92. Arvidsjaurs vårdcentrals hemsida.

Information vaccination mot den nya influensan

Plats:  Arvidsjaurs vårdcentral, gamla distriktet, samma plan som röntgen.
Ingång: Vårdcentralens huvudentré.

Nästa vaccinationstillfälle för "Den nya influensan":
4 mars kl 1300-1700.
Tider finns för både webbokning och dropin.
Vi vaccinerar vuxna som inte vaccinerat sig tidigare, revaccinerar barn samt ger 6 månaders barn första sprutan.

--------------------------------------------------------------------

Nästa vaccinering för Säsongsinfluensa – Brisbane:
Tisdagen 16 febr 0800-1600
Plats: Gamla distriktet
Det är endast riskgrupperna som vaccineras, alltså hjärt- och lungsjuka, diabetiker och personer över 65 år

--------------------------------------------------------------------


Klädsel
: Kortärmat.

Två sprutor;
Barn och riskgrupper med nedsatt immunförsvar behöver två sprutor.
I Norrbotten gäller följande:
- Barn upp till 13 år erbjuds sin andra spruta efter att vaccinationen av hela befolkningen med en spruta har genomförts. Information om när det blir ak-tuellt kommer att förmedlas via www.nll.se/nyainfluensan och via media.
- Vissa individer har, pga sjukdom eller behandling, så kraftigt nedsatt immunförsvar att de bör erbjudas en andra spruta så snart som möjligt. Dock tidigast tre veckor efter första sprutan.

Kontakta alltid behandlande läkare för att ta reda på om just Du tillhör denna riskgrupp. Följande är en vägledning om vilka sjukdomar eller behandlingar som avses: Sjukdomar i immunförsvaret, inklusive HIV. Kronisk njursvikt som kräver dialys. Kronisk leversvikt-, individuell bedömning. Transplante-rad person. Behandling med cytostatika. TNF alpha antagonister eller Pred-nisolon 15 mg per dag i minst 1 månad.

Aktuell information kommer fortlöpande att publiceras på www.arvidsjaur.se, www. nll. se samt Annons X:et.

Godkänn att ditt barn får vaccinera sig - ladda ner blankett (wordfil)

  
Riskgrupperna är enligt Socialstyrelsen:

 Individer med underliggande kroniska sjukdomar, det vill säga personer som har regelbunden läkarkontakt på grund av:
- Kronisk lungsjukdom
- Extrem fetma (störst risk vid BMI >40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
- Kronisk hjärtkärlsjukdom (endast förhöjt blodtryck utgör ingen ökad risk
- Immunsupprimerande personer oavsett genes, inklusive HIV
- Kronisk lever eller njursvikt
- Svårinställd diabetes mellitus
- Personer med konintuerligt behov av läkemedel mot astma under de senaste tre åren
- Barn med CP/multifunktionshandikapp

Gravida kvinnor; Vaccination innebär inte någon känd risk för fostret eller kvinnan, under någon del av graviditeten.
 
Obs!
Personer över 65 år tillhör inte automatiskt en riskgrupp.
Tänk på att många människor inte tål starka dofter. Använd därför inte parfym eller rakvatten.
 
Företag erbjuds hämta affisch på temat "Undvik smittas" i kommunens reception/växel. 

Undvik att smittas och att smitta andra!

Pdf-fil med information till: personal, elever och föräldrar i skolor och förskolor.
Tvätta händerna ofta för att bättre undvika smitta.Tvätta händerna ofta
Tvätta bort influensavirus som lätt fastnar på fingrar och på ytor
som dörrhandtag, och som kan spridas vidare när du tar i hand.
Använd tvål och vatten. Med handsprit får du bort ännu mer virus
efter handtvätten.Nys i en näsduk eller i armvecket, för att undvika smitta.Hosta och nys i armvecket
Fånga upp virus genom att hosta och nysa i armvecket eller i en
pappersnäsduk som du slänger direkt i soporna. Undvik att täcka
munnen med handen när du nyser eller hostar.

Stanna hemma om du är sjuk.Om du är sjuk, stanna hemma
Stanna hemma om du är sjuk så sprider du inte influensavirus
vidare på arbetet, skolan eller bussen. Om du blir sjuk - kontakta
din vårdcentral per telefon i stället för att gå direkt till väntrummet
där influensa lätt sprids vidare.

Har du allmänna frågor om influensa?
Ring telefonupplysningen
020-20 20 00. Här kan du få svar på frågor och hänvisning till var
du kan få mer information.

Fakta:
Den nya influensan A(H1N1)
är ett nytt influensa virus som sprids
över världen. För de allra flesta är
det en ofarlig men ibland obehaglig
sjukdom med symtom som går över
på några få dagar. Feber, torrhosta,
halsont, ont i kroppen, huvudvärk,
frossa, snuva och en väldig trötthet är
vanliga symtom vid influensa.

Det är viktigt att hindra smittspridningen för
att skydda dem som kan bli allvarligt
sjuka av influensa.Mer information om den nya influensan
A(H1N1) finns på:
MSB-myndigheten

www.1177.se
Influensainformation Arvidsjaur
Form: Jupiter Reklam, juli 2009
020-20 201 10707

Skriv ut: