Måndagens kommunfullmäktige i korthet

2009-10-19 17:20


Inkomna medborgarförslag: 

* Gång och cykelväg från Norrvägen till Sandbackaskolan

* Parkeringsplats för tunga fordon

* Julbelysning

* Förbilliga, förenkla och förbättra kommunens centrala skidspår

 

Inkomna motioner:

* Kommunalt jobbskattepåslag

Motion från Leif Enberg som vill att fullmäktige undersöker möjligheterna att införa ett kommunalt jobbskattepåslag, så att pensionärer och arbetslösa inte ska behöva ta ett högre ansvar av krisen, än de som arbetar. 

* Lekplats vid Nyborgstjärn

Motion från Leif Enberg som vill kommunen bygger en lekplats nere vid Nyborgtstjärn för en maxkostnad av ca 200 000:-. Det finns sponsormöjligheter från Laponias sida, enligt motionären. 

Beslut:

* Kommunfullmäktige beslutade om ett långfristigt räntefritt lån på 4,5 miljoner för utökning av aktiekapitalet till Arvidsjaur Energi AB. Finansieringen sker ur kommunens likvida medel. 

* Socialnämnden beviljades 500 000 kronor ur statens extra anslag till kommunerna för 2010. Pengarna ska gå till bevarande av demensteamet.

* Socialnämnden har hos fullmäktige begärt om utökad ram bl.a. med anledning av ökade kostnader för försörjningsstöd och en vuxenplacering. Fullmäktige beslutade att socialnämnden får återkomma när de faktiska kostnaderna är kända.

* Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får "ja" till utökad budgetram med 700 000 kr för att kunna bevara räddningstjänsten i Glommersträsk.

* Efter en lång debatt beslutades att kommunalskatten inte ska höjas år 2010.

* Kommunstyrelsen har betalat hyra för tomma lägenheter i Arvidsjaurhems hyreshus i Glommersträsk. Efter 1 januari 2010 övergår kostnaderna för hålhyror till Arvidsjaurhem.

* Ny valdistriksindelning genom ändring av gränsdragning mellan valdistriken Arvidsjaur 1 och Glommersträsk.

* Kommunfullmäktige har beslutat att sälja följande fastigheter till Arvidsjaurhem AB; Lommen 3, Lommen 4, Lommen 6, Lommen 11, Lommen 16, Lommen 17, Länsmansgärdan 10 och Skatan 7.

* Ansvaret för flyktingmottagning flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen.

* En handlingsplan för influensa och pandemi har antagits.

LS/Nämnkansliet.


Skriv ut: