Kommunstyrelsebeslut i korthet

2009-10-05 17:27


KS-möte 

Kommunstyrelsen har haft sammanträde under måndagen.
Nedan några av besluten, kortfattat:x Rutiner och avgifter för kommunens personalparkering med motorvärmare ses över. Målet är att övergå från "permanentelstolpar" till "timerstolpar". Även möjlighet till fler besökparkeringar ses över.

x Verksamheten med 15-timmarsbarnplatser i förskola ska utvärderas efter läsårets slut. Utvärderingen ska påbörjas senast sista maj och vara genomförd inför hösten 2010.

x När det gäller organisation av gemensamma funktioner och ledning av förskola, grundskola och gymnasieskola, beslutade ks att jobba så att beslut om ny organisation kan träda i kraft 1 juni 2010. Skilda LAS-områden ska gälla.

x Ks gav bifall till försök med 5 frikort/person på Centrumbadet för ungdomar from åk 7. Detta för att locka ungdomar till bad och aktivitet.

x Den nya kost- och köksorganisationen (Ringelskolan som huvudlevrentör av mat) ska efter 1 års verksamhet, 2010/2011, genomgå en utvärdering.

x KS tog beslut om översyn av Sysselsättningsenheten. Vilka riktlinjer enheten ska arbeta efter. Bland annat om flyktingmottagningen kan ligga inom verksamheten.

x Ekonomiansvarig upplyste ks-ledamöterna om att sjukfrånvaron fortsätter att sjunka bland kommunanställda.


 


Skriv ut: