Informatörer i Bryssel, artikel nr 7

2009-11-10 07:23


Tidigare artiklar fr EU: Nr1 Nr2 Nr3 Nr4 Nr5 Nr6 
Rådgivning och kommunikation med medborgare i EU-frågor. 
  

Anne Compere i kommissionsbyggnaden. Foto Kent Norberg. 
Ms Anne Compere, Directorate-General for Communication, Unit Communication/Projects and strategies.(inhoppare för mr Francis Whyte som fått förhinder i sista stund.) ”Consulting and communicating with citizens on EU affairs. Locally and at EU level”.

 

Vi träffar fransyskan Anne Compere i kommissionsbyggnaden på 18 Rue van Maerlant 2, i Bryssel.
Anne jobbar med rådgivning och kommunikation med medborgare i EU-frågor.
Lokalt och på EU-nivå.

 

Tre kommunikationsprinciper
Före 2004 skötte varje DG (Directorate-General) sin egen kommunikation. DG kommunikation ska koordinera arbetet och ge råd till andra DG i kommunikationsfrågor. Man arbetar också för att förbättra internkommunikationen. DG kommunikation har som mål att minska gapet mellan medborgarna och makthavarna/institutionerna. Man vill arbeta mer med massmedia och professionalisera kommunikationsarbetet.

Bryssel. Foto Anders Åhl, informatör Gällivare kommun
Bryssel.

I den nya kommissionen, efter 2004, utsågs Margot Wallström till ansvarig kommissionär för kommunikationsfrågor. Staters nej till Lissabonfördraget visade på behovet av kommunikation. Man insåg att det fanns ett stort behov av ”bridging the gap” mellan EU beslutsnivån och stater/medborgare. Wallström var enligt Anne mycket involverad i detta ”demokratiarbete”. Man har tagit fram tre strategiska principer för kommunikationen.

• Att lyssna på medborgarna
• Att förklara effekterna av olika beslut mm på människors vardagsliv
• Att skapa kontakt med människor, finnas i människors närhet (”going local”)

 Gatumusikant vid Metron i Bryssel. Foto Kent Norberg.
Gatumusikant vid Metron i Bryssel.


Dimman runt Bryssel
Det fanns ett ökat medvetande inom EU om att det var som en dimma runt Bryssel, vem gör vad? Och att det ibland var så att allt som var fel eller dåligt skylldes på Bryssel. Under Margot Wallström gjordes bland annat följande initiativ:

2005 gjordes en kommunikationshandlingsplan baserad på de tre ovanstående principerna.
Man startade också en allmän, publik debatt om EUs framtid; ”Discussion on democracy”.

2008 öppnades ett diskussionsforum online; “Debate Europe” tänkt att fungera som en direkt länk mellan medborgare och makthavare. Där skulle EU kunna konsultera nationerna i olika frågor och EU-frågor skulle kopplas till den lokala nivån. En utvärdering har visat att Debate Europe inte hade spridit sig till alla länder och den var inte så känd, men Anne tycker ändå att det var ett intressant projekt. Medborgarkonsultationer är ännu i experimentstadiet men metoderna kommer förhoppningsvis att utvecklas framöver.

2008 tog man fram en strategi för internetinformation och en massmediastrategi. Syftet med den senare var att underlätta för journalister att sprida information om EU. Bland annat genom att erbjuda en fri fotodatabas och arbetsplatser för journalister som jobbar tillfälligt i Bryssel.

 
Peter Lundström, Region Västerbotten och textförfattaren Anna Berhan, Länsstyrelsen Norrbottens län.

Information för alla?
Det är ofta svårt att hitta ett kommunikationsbudskap/slogan som passar alla EU-länder. Ett exempel är firandet av Berlinmurens fall. Man försökte hitta en slogan som skulle passa alla länder. Det blev mycket diskussioner i de olika länderna. Alla har sin historia och händelser kopplade till olika saker som kan vara känsliga. Till slut blev det ”Europe – whole and free”.

Översättningar till olika språk kan också vara ett problem och det är förenat med stora kostnader. Om man inte översätter till alla språk kan man behöva motivera varför. Även kulturella skillnader gör det svårt att översätta informationen rakt av, den måste ofta omarbetas för att passa varje land.

Kommissionen i Bryssel.
Kommissionens huvudbyggnad (totalt 17 byggnader), Bryssel. 

Vokabulären som används är ofta ”en mardröm” menar Anne. Det är inte lätt för människor att förstå. Det pågår ett arbete för att förbättra detta. Ett förslag är att varje beslut måste förklaras i ”Citizens summaries” där fem frågor om beslutet ska besvaras på ett rakt och enkelt sätt. Besluten borde också publiceras på Internet, tycker Anne. Det är också viktigt att kommissionärerna besöker de olika länderna och träffar medborgarna. De 400 Europa Direkt-kontoren runt om i Europa är också viktiga för kommunikation och information. Även de ständiga representationerna i olika länder spelar en viktig roll. De kan hjälpa kommissionen med hur man bäst kommunicerar med respektive medlemsland.

Ann avslutar med att nämna Lissabonfördraget - som ett sätt att förbättra demokratin inom EU. Hon berättar också att Margot Wallström har gjort en rapport som heter: Engaging the citizens - five years of work.

Text: Anna Berhan
Foto: Kent Norberg

 


Skriv ut: