Informatörer besökte EU i Bryssel, artikel 1

2009-10-28 14:06


Informatörer från kommuner och landsting i maktens korridorer i Bryssel.  
Informatörer från Norr- och Västerbotten i maktens rum i Bryssel.


Först ut i en serie rapporter handlar om Johanna Lindblom, politiskt sakkunnig och hennes arbete vid Regionkontoret i Bryssel:

"70 procent av lokala beslut är påverkade av EU.."

Informatörer från Norr- och Västerbotten besökte Regioinkontoret i Bryssel. Foto Kent Norberg.
Informatörer från Norr- och Västerbotten besökte Regionkontoret i Bryssel. De lyssnade till Johanna Lindblom med 9 år i ReK.


Informatörer från Norr- och Västerbotten besökte Regionkommittén i Bryssel: 
-Visste ni att omkring 70 procent av lokala beslut hemma i era kommuner är påverkade av EU! sa vår värd Johanna Lindblom, som jobbat nio år för Regionkommissionen.

 
Johanna har politisk bakgrund och jobbar inom ALDE (centern/folkpartiet).
Regionkommittén (ReK) är det nyaste av EU:s beslutsorgan, som en konsekvens av Maastrichtfördraget 1994. Motivet är att försvara lokala intressen och bevaka närhetsprincipen.
-Detta till följd av det jag sa om att många lokalt fattade beslut har bäring från beslut i EU.


ReK består av kommunala och regionala politiker, 344 ordinarie och 344 ersättare.
ReK är ett remissorgan. Det finns 10 obligatoriska målområden för remiss.
Ett annat skäl är att parlamentariker lever på ”EU-nivån” och därför behövs det inflytande från ReK:s ledamöter som i större utsträckning ska leva på den ”lokala” nivån.
Sverige har 12 ledamöter. EU- revisionen omfattar ReK.

I beslutsprocessen lämnar kommissionen förslag som går till ReK för formell remiss eller för att få synpunkter. ReK har 5 utskottsmöten per år. Det finns 6 utskott som aktiverar ca 600 personer totalt. 200 tjänstemän administrerar. Det är lättare att lobbai ReK än i parlamentet.

Arvidsjaurs kommuns informatör Kent Norberg, framför EU-parlamentet. Foto Anders Åhl, Gällivare kommun.
Arvidsjaurs kommuns informatör Kent Norberg,
framför EU-parlamentet. Foto Anders Åhl, Gällivare kommun.

Det finns 4 politiska grupperingar i ReK
1. Socialister och V
2. Kd och M
3. ALDE (dvs C och Fp)
4. UEN-NA (inga svenskar)


Information om utvidgningen är en viktig fråga där olika konsulter och arbetsgrupper jobbar med information till potentiella EU-länder.

Det finns ett förslag som kan komma i framtiden och det är att ReK ska kunna gå till EU- domstolen om en lag strider mot närhetsprincipen.

Ett tips kan vara att bjuda in ReK:s ledamöter lokalt och be dem berätta om vad som är aktuellt. Det kan vara större frågor eftersom ReK aldrig diskuterar enskilda frågor som t ex Bothniabanan.

Aktuellt för ALDE
• Hur kommunicerar man EU med medborgarna?
• Uppdragsbeskrivning (mål) för EU
• EU:s språk se även www.simplelanguage.nu


Nils Sundberg ger Anna present som tack för hennes föredrag. Foto Kent Norberg.
Som tack för föredragen fick Johanna Lindblom present och kram av Nils Sundberg, informationschef, Boden.


Frågor och tips: På fråga hur ReK kommunicerar med Norrbottniskt näringsliv blir svaret : Inte direkt.

Ett tips från oss: Använd ungdomar och sociala medier. Använd era praktikanters nätverk och tänkande.

Ett tips till oss: Kolla hur er EU-information ser ut på biblioteket.

Notabelt: Praktikanten Sara kom från Boden.

/Text Nils Sundberg, Boden
/Foto och sammanställning Kent Norberg, Arvidsjaurs kommun


Skriv ut: