Chans till livsförändring!

2009-11-09 12:11

 

Nu finns chansen till livsförändring
Öppenvård och grundbehandling startar i Arvidsjaur måndag 16 november.


Fem veckor enligt "Minnesotamodellen" via KW konsult och behandling Vidsel.

Behandlingen vänder sig till:
 Män och kvinnor, där alkohol/droger tar för stor plats i livet.

 Män och kvinnor, som inte kan avstå från alkohol/droger, trots negativa konsekvenser ex att anhöriga och vänner mår dåligt på grund av deras drickande.

 Män och kvinnor som har en anhörig som missbrukar alkohol eller droger

Målsättning:
• Att kartlägga destruktiva levnadsmönster och bli medveten om möjligheter att bryta dessa
• Att våga se verkligheten och släppa på försvar och förnekande
• Att hitta sin egen identitet och inre styrka
• Att börja ta hand om sig själv – hitta ett meningsfullt liv utan droger.

För att den närstående ska få inblick, läggs stor vikt vid anhörigveckan.

Du som är intresserad är välkommen att höra av dig. Vi hjälper dig med anmälan och eventuell sjukskrivning under behandlingstiden.


Mona Larsson Dahlberg tel. 0960 15559
070 668 17 64  eller Britt-Inger Hedman tel. 0960 15737 070 243 86 05


Skriv ut: