Arvidsjaurs kommun + polisen = sant!

2009-11-04 09:48


Polisen + kommunen = sant. Samverkan pågår. Foto Kent Norberg.
Presskonferens. Arvidsjaurs kommun och polisen deltar i ett samverkansprojekt som ska se negativa trender i tid och förebygga det. Polis Kenneth Lundqvist till vänster vid socialchef Ann-Sofi Levander. Mittemot bland andra områdespoliserna Carina Eklund och Thomas Åhman. 

Arvidsjaur är en av fyra kommuner i landet, som sedan ett år, deltar i ett pilotprojekt tillsammans med polisen. Syftet är samverkan:
-Tanken är att det här samarbetet ska leva vidare även efter projekttidens slut. För vi kan inte göra allt själva, säger Kenneth Lundqvist, chef vid polisens brottsförebyggande arbete, Pite älvdal.Kenneth säger att det är viktigt att få in tips på "svängningar", och då vara synliga på rätt ställe - i en kommun där det inte finns full dygnsbevakning. Samverkansavtalet, som ligger till grund för arbetsplaneringen, har i Arvidsjaurs fall lett till att buskörning på samhället lugnat ner sig.  

Kenneth Lundqvist, chef vid polisens brottsförebyggande arbete i Pite Älvdal. Foto Kent Norberg.
Kenneth Lundqvist, chef vid polisens brottsförebyggande arbete i Pite Älvdal. 

-Tipsen ledde till punktmarkering av en del förare och deras bilar. Vissa av dem blev av med sina körkort. Dessutom medförde ombyggnationen av Storgatan att "Raggarsvängen" försvann.  

Socialchef Ann-Sofi Levander, berättar att kommunen också agerat genom att bland annat avlägsna utsatta föremål:
-Vi har även försökt få vaktbolag att etablera sig här och se över behovet av bevakningskameror. Dessutom jobbas det för att hjälpa ungdomar som konsumerar mycket alkohol.

Områdespolis Carina Eklund. Foto Kent Norberg.
Områdespolis Carina Eklund.

Projektet utvärderas efter årsskiftet. Men får förmodligen ytterligare ett år på sig:
-I så fall kommer fokus ligga på att få bukt med skadegörelse, säger områdespolis Carina Eklund.

Busliv och skadegörelse ska dock inte se som något unikt för vår tids ungdomar:
-Nej, vi har tittat i gamla protokoll från 1958-59 att det var samma ungdomsproblem då. Och att det skulle tas "krafttag mot buset..", säger socialchefen Ann-Sofi Levander.   

Hur upplevs pilotprojektet med fördjupad samverkan, är det ett bra sätt att arbeta på?
-Det är positivt! säger Ann-Sofi och får medhåll från lokala polisen:
-Vi har fått ökad förståelse för varandras regelverk, säger Carina som tillsammans med kollegan Tomas Åhman är utsedda att jobba nära kommunen med projektet.

De andra tre kommunerna som ingår i pilotstudien är; Landskrona, Emmaboda och Västerås. Skriv ut: