Presentation av kommunens nya värdegrund

2009-03-23 18:09

Värdegrundsarbete i Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.
Värdegrundsarbete i Arvidsjaurs kommun.


Ett förtiotal personalledare i Arvidsjaurs kommun träffades i dag, måndag, på Medborgarhuset för att få information och samtala kring kommunens nya värdegrund.Värdegrunden har arbetats fram av kommunens ledningsgrupp under ledning av konsulten Britt-Marie Schönfeldt från Öhrlings pricewaterhouse Coopers. Värdegrunden är tänkt som en kompass som visar på vilket förhållningssätt som ska råda på kommunens arbetsplatser, både mellan kollegor samt gentemot medborgarna.

Hur ser då kommunens nya värdegrund ut? Jo:

Glädje
Vi har en positiv inställnings till alla människor vi möter
Vi ser varandra och bidrar till att det blir kul på jobbet

Respekt
Vi tar alla människor på allvar
Vi känner stolthet över vårt uppdrag
Vi tar ansvar för arbetsuppgiften och respekterar fattade beslut

Professionalitet
Vi använder alltid våra kunskaper och färdigheter för kommunens bästa
Vi ser behov av och tar till oss nya kunskaper
Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privata roll

Personalledare i Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.
Personalledare i Arvidsjaurs kommun.

Under dagen presenterades även ”värdegrundsspelet”, som är tänkt som ett diskussionsverktyg för samtala kring värdegrunden. Spelet består av konkreta situationer som kan uppstå på en arbetsplats. Speldeltagarna får sedan välja olika handlingsalternativ, argumentera för sin åsikt samt koppla detta till värdegrunden.

Shara Boström. Foto Kent Norberg.
Shara Boström.

Shara Boström som konstruerat värdegrundsspelet tror att det kan vara ett bra redskap för att visa på att värdegrunden har stor anknytning till jobbvardagen.

-Vi stöter många gånger på situationer där det inte alltid är enkelt att veta vad som är det bästa handlingsalternativet. Hur bemöter vi bäst en kollega som drar sig undan den sociala gemenskapen, en medborgare som är missnöjd med kommunens service eller ett politiskt fattat beslut som vi är skeptiska till? säger Shara. 

-De gånger som det inte finns någon lag, förordning eller skriftlig policy kan värdegrunden vara ett stöd i hur vi ska förhålla oss som anställda i Arvidsjaurs kommun.

-Tanken är nu att alla personalledare i sin tur ska föra budskapet vidare till sina personalgrupper, det vill säga samtliga ca 750 kommunanställda, säger kommunchef Barbro Ternert.

//Shara Boström.
Skriv ut: