Delägarskap i Folkets hus?

2009-03-30 09:41


Är er förening intresserade av att bli delägare i ett Folkets Hus?
Middagfest i Medborgarhusets rotunda, Arvidsjaur.
Middagfest i Medborgarhusets rotunda, Arvidsjaur.

 

I dagarna får ett femtiotal föreningar i Arvidsjaurs kommun en enkät där de uppmanas att berätta hur de ser på ett eventuellt delägarskap i ett Folkets Hus. Anledningen till denna undersökning är att Britt-Inger Hedman (v) och Henning Åhman (s) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med önskemål om att Medborgarhuset ska vitaliseras. De föreslår en utredning som undersöker möjligheten att förändra Medborgarhuset till ett Folket Hus.

Folketshusrörelsen bygger i grunden på ett aktivt engagemang och ansvar från sina ägare. På vissa platser i Sverige är det fortfarande fackföreningarna som är de stora ägarna. På andra håll är det istället ett brett spektrum av ortens samlade föreningsliv som tecknat andelar.

Det finns också ibland en medveten satsning på enskilt ägarskap, där målet är att få människor på orten att ta ett aktivt ansvar. På många orter finns även näringsliv och offentliga huvudmän med som ägare i bred samverkan. Ägarna spelar en avgörande roll både genom sitt ideella intresse för verksamheten samt genom sina ekonomiska insatser.

Kommunens utredare Shara Boström hoppas att så många föreningar som möjligt svarar på det enkäten, så hon får ett bra underlag till undersökningen. Shara tar gärna emot synpunkter från de föreningar som INTE fått enkäten i brevlådan. Hör därför av er till henne senast 17 april via e-post eller telefon 0960-155 08 om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar.

Intresseanmälan är absolut inte bindande, utan ska ge en fingervisning om det finns förutsättningar att bilda ett Folkets Hus. Utredningen kommer att presenteras i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige i juni. 

Läs mer om Folkets Hus i informationen på deras hemsida.

Här kan ni se hur den utskickade enkäten ser ut.

  


Skriv ut: