Arvidsjaur 9:e bästa skolkommunen i Sverige!

2009-03-16 09:34


Arvidsjaurs kommun hamnade på nionde plats i Sverige i undersöäkningen om Bästa skolkommunen. Arkivfoto Kent Norberg.
Arkivfoto: Kent Norberg. Arvidsjaurs kommun hamnade på nionde plats totalt, i undersökningen om Bästa skolkommunen i Sverige.


Sedan 2002 utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa skolkommuner. Utmärkelsen är tänkt att inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare:
-Vi landade på en niondeplats i landet. Det är en fjäder i hatten för Arvidsjaurs kommun, säger skolchef Cenneth Magnusson.Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. De vill också uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar.

"Förhoppningen är att utmärkelsen Bästa skolkommun ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare" säger Lärarförbundet på sin hemsida.

Skolchef Cenneth Magnusson. Arkivfoto Kent Norberg.
Skolchef Cenneth Magnusson. 


-Det är hemskt roligt att vi genomgående fick så bra betyg i jämförelse med 289 andra kommuner, säger skolchefen Cenneth Magnusson.

Vad betyder den här undersökningen för kommunen?
-Barnfamiljerer tittar ju gärna på skola i händelse av flytt till annan ort. Så det kan ju vara det avgörande om någon funderar på att flytta hit.
-Vidare besannar väl resultatet i undersökningen det vi egentligen redan visste; att Arvidsjaur har bra skola och fantastisk personal!  

Inför 2008 års Bästa skolkommun-undersökning har de lagt till två nya kriterier. Dessa är andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 och andel elever godkända i alla ämnen. Se alla kriterier nedan.

De kriterier som ligger till grund för undersökningen är:

  1) resurser till undervisningen
  2) utbildade lärare
  3) lärartäthet
  4) friska lärare
  5) lärarlöner
  6) kommunen som avtalspart
  7) andel barn i förskola
  8) betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
  9) betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
10) andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
11) andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA
12) andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
13) andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
14) övergång till högskolan

Underlagsmaterialet är främst hämtat från Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB, därutöver används partsgemensam statistik och Lärarförbundets egna undersökningar.


Skriv ut: