Commanders meeting - hos Jägarbataljonen i Arvidsjaur!

2009-05-19 08:32


Commanders meeting i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Commanders meeting, AJB i Arvidsjaur. Syftet är att underlätta samverkan och krishantering mellan de nordiska länderna. 


Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur tog förra veckan emot generaler från Norden.


Mötet heter "Commanders meeting" och bedrivs årligen på roterande basis mellan Finland, Norge och Sverige. Deltar i mötet gör de militära cheferna i norra Norge, Finland, och Sverige. Syftet är underlätta samverkan och krishantering i de tre länderna. Mötet startade i Arvidsjaur och avslutades i Boden.

Överste Jan Mörtberg, chef Norrlands regemente, som in kluderar Jägarbataljonen i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Överste Jan Mörtberg, chef Norrlands regemente, som in kluderar Jägarbataljonen i Arvidsjaur.

I Arvidsjaur fick deltagarna en föredragning om Bodens garnison av överste Jan Mörtberg. Därefter presenterade överstelöjtnant Mikael Nordmark, Jägarbatlajonen i Arvidsjaur och dess verksamhet.

Mötet i Arvidsjaur avslutades med en förevisning av jägarplutonen i konsten att inta terräng med understöd av attackflyg. I övrigt diskuterades formerna för kommande möten samt information om verksamheter i respektive land.

 


Skriv ut: