Trevlig midsommar önskar NCC!

2009-06-18 15:46

Christer Lindqvist, NCC, rapporterar regelbundet om Storgatanbygget. Foto Kent Norberg.
Christer Lindqvist, NCC, rapporterar regelbundet om Storgatanbygget.  


NCC rapporterar att arbetena längs Storgatan går i stort sett enligt tidplanen:
-Vi intensifierar just nu arbetet med att färdigställa plattytor och förbereda för beläggning av asfalt, som påbörjas den 23 juni, säger Christer Lindqvist, platschef NCC.


Sträckan Västlundarondell till Stationsgatan kompletteras med översta lagret. Även Sträckan Stationsgatan till Östra Skolgatan får sin beläggning.

Under nästa vecka blir det ökad aktivitet mellan Östra och Västra Skolgatan. Arbetet med dagvattenbrunnar fortgår mellan Borgargatan och Sjukstugegatan.

På sträckan Västra Skolgatan till Borgargatan tas asfalten bort och en ytavjämning av asfaltbeläggningen, så kallad planfräsning, utförs förbi kyrkan till Läkargränd:
-Det blir en intensiv vecka med många anläggningsmaskiner i arbete. Från vecka 27 blir det lugnare igen med fokusering på kantsten och plattläggningsarbeten förbi kommunhuset.

-Trevlig midsommar alla Arvidsjaurbor! hälsar Christer Lindqvist, NCC.


Skriv ut: