Kommunfullmäktige - kortfakta från ett urval ärendelistan

2009-06-23 08:13

 

Vid kommunfullmäktige 22 juni beslutades det att:


...Centrumbadet ska hålla sommaröppet.

...ansöka om EU-medel - innan beslut om vänortssamarbete med Mtarfa, Malta tas.

...anta driftsbudgetramar för 2010. Vilka enligt kommunalrådet Jerry Johansson (s) blir "..,oerhört tajta och drabbar alla, till följd av det ekonomiska kärva läget".
Alla stenar måste vändas på flera gånger. Inte minst socialnämnden har det väldigt besvärlig med bland annat drastiskt ökande försörjningsstöd. Nämndens ordförande Henning Åhman varnade för "kommande kontroversiella besparingar, när inget annat återstår".

...att avslå ansökan om friskola från Moskosel och Glommersträsk.

...att anta Länstrafikplan 2009/2010.

...att avslå en motion om att ändra Medborgarhuset till Folkes hus. I stället enades ledamöterna om att försöka "Vitalisera" verksamheten och "få igång" föreningsverksamheten, i det som ska vara "hjärtat" i Arvidsjaur. En nyligen presenterad undersökning, utförd av kommunens handläggare, ska ligga som grund i det arbetet.

...att efter votering avslå motion gällande omprövning av beslutet att lägga ner skolorna i Glommersträsk och Moskosel.

...bifalla inriktningsarbetet, med i första hand att ett namnbyte, där kommunala musikskolan blir en "kulturskola". Kulturskolan ska förutom musikundervisning även innefatta dans och drama på schemat. Detta för att tillmötesgå fler intressegrupper. 

...att höja avgifterna till kommunala musikskolan/kulturskolan från 200 kronor till 400 kronor samt höja kursavgiften från 100 kronor till 200 kronor.

Efter sista ärendet överlämnade de kvinliga fullmäktigeledamöterna en blomma, som uppmuntring, till enda kvinnan i presidiet; Lotta Åman (s).

Därefter tillönskade fullmäktiges ordförande; Rune Granqvist, alla:
-Trevlig sommar och väl mött till kommande tufft politiskt arbete i höst!
  


Skriv ut: