Snart slut med potthål och gupp.. Hedbergsvägen rustas upp!

2009-06-22 07:00


Hedbergsvägen ska rustas upp med start i juli. Foto Kent Norberg.
Hedbergsvägen, här genom Storberg, rustas upp med start i juli.


Hedbergsvägen rustas upp med start i sommar:
-Vi börjar arbetet i mitten av juli och lägger bokstavligen ner 40 miljoner kronor på vägsträckan. Allt beräknas vara klart 2010, säger projektledaren Jenny Thun, vägverket Region Norr.


Det kallas för "närtidssatsning" med "bärighetsåtgärd", på den nämnda vägsträckan.
Enligt Jenny går staten in när Sverige "går dåligt" och ser till att skapa arbetstillfällen:
-Krasst kan man nog konstatera att om inte varit för näringskrisen, hade det inte blivit någon upprustning här i år.

Men nu är det alltså på gång.

Hedbergsvägen rustas upp. Men innan dessa ska fornlämningar undersökas... Foto Kent Norberg.
Hedbergsvägen rustas upp. Men innan dess ska fornlämningar undersökas... Ida Schönfeldt, miljöspecialist vv, Christine Burman, tillförordnad länsantikvarie och Jenny Thun, vv tittar på spår från forntiden vid sjön i Storberg. 


Webbredaktionen träffar Vägverket i Storberg. De har med sig en representant från Länsstyrelsen; Ann-Christine Burman, tillförordnad länsantikvarie. Hon undersöker tidigare inventerade fornlämningar:
-Kulturminneslagen är nämligen väldigt stark och går före allt annat.


Jenny Thun, vv och Christine Burman, tillförordnad länsantikvarie studerar ritningarna.


Vad får man för 40 miljoner kronor?
-Man får en väg som tar tunga transporter. Exempelvis från skogs- och rennäringen. Men även bättre farbar med högre säkerhet, för boende i trakten, säger Jenny Thun.

I trafiksäkerhetsarbetet ingår bland annat att flytta ut telefonstolpar och avverka träd samt göra bredare sidområden (diken, på ren svenska).

Arbetet startar på flera olika ställen längs vägen. Där det är asfalt i dag blir det förbättrad asfalt och där det i dag ligger grus, blir det förbättrad grussträcka:
-Det går att få en bra väg även utan asfalt, då den är lättare att underhålla och hyvla av.

Storberg.
Hedbergsvägen ska breddas och rustas upp. Här i Storberg.

Totalt sett blir det en breddning av vägen upp till 6 meter. I dag varierar bredden mellan 4,5 till 6 meter:
-Inne i byar kommer vi dock inte att göra intrång på privata tomter. Samma gäller på broar och liknande.

Vägverket kommer även att åtgärda fyra vandringshinder för fisk:
-Resultatet ska bli lättare vandring till deras lekplatser, säger Jenny Thun.


Skriv ut: