Samlokalisering på "K4" ger många verksamheter

2009-01-14 08:39


K4 från ovan. byggt i formen av en "häst"; längst till vänster huvud följt av hals och fyra ben samt svans.

Flygbild över "K4". Byggnaden brukar liknas med en häst: Huvud, hals, fyra ben och svans. I dag ser verksamheten i bygget betydligt annorlunda ut än 1980, då det forna regementet invigdes av Kungen. Numer finns många verksamheter samlokaliserade området. 

 

Samlokaliseringen på det som förr var regementet K4, i Arvidsjaur, är långt framskriden. I dag huserar en rad olika verksamheter jämte den militära jägarutbildningen:
- Det fungerar jättebra, säger kaptenen Johan Althén.

 
K4:s huskropp byggdes för snart 30 år sedan. Den brukar liknas med formen av en häst..

Huvudet och hals: Kontor, mäss, kök, sporthall, entré...
Benen: Fyra skvadroner
Svans: Militärsjukhus
 
Så var det i alla fall förr. I dag ser den militära verksamheten ut på ett annat sätt. Huvudparten av stabsledningen sitter i Boden. Kvar finns en slimmad ledning under bataljonechefen, placerad i byggnadens ”svans”.


Kapten Johan Althén, Arméns Jägarbataljom i Arvidsjaur.
Johan Althén, Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur.

Borta är regementenstiteln. K4 heter numer: Norrlands Dragoner, och ingår som ett detachement i Norrbottens regemente I 19, Boden. En del i det är AJB (Arméns Jägarbataljon):
-Vår insatsorganisation är slimmad på så sätt att de befattningar vi har till vardags, har vi även i händelse av insatser, säger kapten Althén, AJB.

Under innevarande år utbildas drygt 200 soldater på Armén Jägarbataljon i Arvidsjaur. Däribland Vakt- och insatsplutonen, som ryckte in måndag 12 januari 2009.

K4 byggdes i formen av en "häst", man kan promenera från "huvudet" ända ner till "svansen", utan att behöva sätte sin fot utomhus. Foto Kent Norberg 2007
K4 byggdes i formen av en "häst". Man kan promenera från "huvudet", längst till vänster - till "svansen" (höger), utan att behöva sätte sin fot utomhus.

”Hästens ben” idag: 1:a skvadronen. Här vidareutbildas jägarsoldater för internationell jägartjänst (Jägarpluton int). 2:a skvadronen utbildar stödfunktioner och i 3:a skvadronsbenet utbildas värnpliktiga till jägarsoldater.

Armåens Jägarbataljon. Foto Kent Norberg 2008
Arméns Jägarbataljon under vinterövning 2008.

Vid Arméns Jägarbataljon vidareutbildas även jägare för internationella insatser. Foto Kent Norberg
Vid Arméns Jägarbataljon vidareutbildas även jägare för internationella insatser.


Hur ser ni på framtiden?

– Inom mandatperioden lär det inte bli några förändringar. Däremot ska riksdagen i vår besluta om hur försvaret ska se ut 2014 och framåt. Det blir intressant. Dessutom kommer ett viktigt beslut 2011, som säger var framtidens försvar ska utbildas…

Det är den ”horisonten” AJB arbetar efter nu, enligt Althén:
-Ja, vi har varit med om flera försvarsbeslut förr och jobbar på som vanligt - med full kraft! säger Johan Althén, kapten vid AJB i Arvidsjaur.


-------------------------------------------------------------------------------

Försvarsmaktens Vinterenhet utbildar i år 600 personer i subarktiskt klimat


Förvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur. På bilden visar major Erik Falck hur man på bästa sätt tar sig upp, om man skulle hamna i en isvak. Foto Kent Norberg.
Förvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur. På bilden visar major Erik Falck hur man ska agera och överleva, vid stark nedkylning, ifall olyckan skule vara framme..

I det fjärde av ”hästens” ben (tidigare kallat för Livskvadronen) huserar numer FMVE (Försvarsmaktens Vinterenhet).
Verksamheten ingår, liksom AJB, också som en del i detachementet Norrlands Dragoner:
-Vi utbildar "utbildare", soldater och förband på ämnet snö och kyla, säger major Erik Falck.

"Vinterenheten" är delad mellan Boden och Arvidsjaur. Vid Norrlands Dragoner i Arvidsjaur jobbar fem heltidsanställda med att utbilda i subarktisk miljö. Anledningen till verksamheten är att bevara och förbättra vinterförmågan inom svenska försvaret:

-Historiskt fann ju ett dussin regementen i övre Norrland. Då var de förmågan naturlig. I fjol bestämdes att alla blivande officerare i landet ska genomgå en sådan här utbildning, säger Falck.

FMVE har ett nära arbete med Jägarbataljonen och tar den här vintern emot 600 personer. De flesta stannar två veckor. Den subarktiska utbildningen har sedan flera år även rönt enormt intresse internationellt, och varje år utökas skaran som "knackar på dörren" för att träna i Arvidsjaurs speciella inlandsklimat.

Holländska officerare. Foto Kent Norberg 2009
Holländska officerare hos FMVE i Arvidsjaur.

För närvarande genomgår sex holländska officerare en förstegsutbildning hos FMVE:
-När vi utbildat dem återkommer de om några veckor med en hel holländsk närskyddspluton, för skydd av attackhelikoptrar, och kan bistå i undervisningen av grundläggande vinterkunskaper.
Så rullar det på.
Kurserna som erbjuds är upplagda modulvis, och går eftersom att bygga på med mer avancerad kunskap.

Vad anser du om samlokaliseringen på forna K4?
-Jag tycker bara det är kul att lokaler nyttjas och att det finns folk här. Det stör inte vår verksamhet alls, säger Erik Fack.

-------------------------------------------------------------------------------

Jan väntar med spänning på att anställningsstoppet ska hävas: 

"Jag behöver fler arbetsförmedlare"


Jan Johansson, chef AF Kundtjänst. Foto Kent Norberg
AF Kundtjänst Arvidsjaurs chef, Jan Johansson, hoppas att anställningsstoppet snart ska hävas så att han kan rekrytera mer personal.

I ”hästens” huvud satt förr K4:s regementetstab samt personal-, rese-, och lönedetaljerna. Där hittar man numer Arbetsförmedlingen Kundtjänst, i nya ombyggda lokaler:
-Jag tycker det fungerar bra här. Vi har just nu 63 anställda, säger arbetsförmedlingschefen Jan Johansson.


AF Kundtjänst flyttade in i sina lokaler juni 2006:
-Resan fram till nu har har varit bra. Visst har det funnits saker att ta i tu med, men inget som inte gått att lösa på bästa sätt.

Jan berättar att de initierat månadsmöte med flera de närliggande verksamheterna, som de har mest samröre med:
-Vi dryftar allt från allvarsamma frågor till samkväm... 

AF Kundtjänst. Jan Johansson. Foto Kent Norberg 090113
Arbetsförmedlingen kundtjänst finns sedan sommaren 2006 i ombyggda lokaler, i tidigare K4 regementets stabskontor. "Vi trivs jättebra här" säger chefen Jan Johansson.

AF Kundtjänst, i Arvidsjaur, är en stor arbetsplats, fördelat på två våningar, i K4:s tidigare stabshus. Huvudsakligen med öppet kontorslandskap. 

Vad är er huvudsakliga arbetsuppgift?
-Att hantera arbetslösa och arbetsgivare, fördela jobb samt se till att lagar och förordningar inom området efterföljs.

Framtiden?
-Vi har genomgått en stor omorganisation, från 22 myndigheter till en enda stor myndighet. Jag väntar med spänning på att anställningsstoppet ska hävas, för jag behöver fler arbetsförmedlare.

Hur många?
- Ett flertal...

-----------------------------------------------------------------------------

Avslutningsord, på reportagedel 1:
Vägg i vägg med  AF Kundtjänst finns fortfarande mässlokalerna kvar. De nyttjas i dag av alla anställda på "bygget". Granne med mässen finns köksavdelningen, som nu för tiden styrs av företaget Sodexo. I närheten ("Hästens bog") huserar även Fortifikationsverkets fastighetsenhet Arvidsjaur samt deras relativt nystartade "Servicecentra".

Men mer om det och andra verksamheter som numer är samlokaliserade i forna "K4", återkommer vi med i nästa reportage.

-------------------------------------------------------------------------------

Fakta:
Arméns jägarbataljon, (AJB) är en del av I 19 Norrbottens regemente. AJB har sina rötter och sin historia från K4 Norrlands dragoner, som i sin tur har sitt ursprung från Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente som sattes upp på 1650-talet. Genom försvarsbeslutet 2004 beslutades att Norrlands dragoner skulle upphöra som eget regemente och ingå som bataljon inom I 19, men inom bibehållen förläggning.

AJB är samlokaliserade tillsammans med Försvarsmaktens vinterenhet inom Detachementet Norrlands dragoner i Arvidsjaur och är Försvarsmaktens resurs för strid och underrättelseinhämtning bakom fiendens linjer samt i områden där konventionella förband ej kan verka.

AJB är ett s.k. "lätt förband" D.v.s. man saknar tunga fordon som kräver ett externt underhåll. Dess organisation är flexibel för olika uppgifter och förbandet kan lätt och snabbt transporteras till en insats såväl inom Sverige som utomlands.

4-6 sökande till varje plats vid AJB
Över 80% av de värnpliktiga vill vidare till utlandstjänstgöring.
(Källa: Wikipedia)


 


Skriv ut: