SL planerar att genomföra en ny vinterövning i Arvidsjaur december 2009

2009-01-28 11:16

SL vinterövar i Nordlunda, Arvidsjaur. Foto Laszlo Szabo
SL vinterövar (december 2008) på sin nya anläggning i Nordlundaområdet, Arvidsjaur.


Laszlo Szabo
-Vi planerar att återkomma samma tid nästa år, meddelar Laszlo Szabo, AB Storstockholms Lokaltrafik, Banavdelningen.


Laszlo Szabo berättar att övningen genomfördes i "vintersäkra Arvidsjaur
och Nordlunda", där SL upprättat en drygt 300 meter lång kontaktledning, för att undersöka och testa olika åtgärder mot kontaktledningsis.
 
Aktiviteter på Arvidsjaurs bangård. Foto Kent Norberg
Aktiviteter på Arvidsjaurs bangård.

Övningarna och testerna bedrevs till viss del även på Arvidsjaurs bangård, med eluppvärmda och inte eluppvärmda
testväxlar. Med och utan olika typer av snöskydd.
På bangården bedriver SL även test med eluppvärmd vägövergång (Skillnadsgatan).

Allt är enligt rapporten övervakat av fjärrmanöverbara webbkameror och en väderstation.

"På bangården testades, övades, utbildades, förevisades och diskuterades nya
typer av snöspadar, snösug och plattformsslunga med modifierade drivband" skriver Laszlo Szabo.

Utöver den "ordinarie" kursen (som Järnvägsskolan ledde) gavs en liten grupp
SL lokförare riktad utbildning med snösug och plattformsslunga på bangård
och på linjen.

"Vistelsen på bangården följdes upp av många och fylliga föredrag på Hotell
Edström".
Enligt rapporten deltog drygt 30 företag i Arvidsjaur, som även denna gång hade internationellt inslag från Frankrike och Holland.


Bild från Nordlunda tidigare i höst. Foto Kent Norberg.
Olika utomhusaktiviteter bedrevs också vid SLs nya testplats i Nordlunda, som
ligger cirka 5 km från Arvidsjaur på den för närvarande nedlagda tvärbanan
mellan Arvidsjaur och Jörn. (Bilden är från uppbyggnadsskedet tidigare i höst. Foto Kent Norberg)


SL vinterövar i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

Övningsdeltagarna transporterades till Nordlunda med rälsbuss och förare
från Arvidsjaurs Järnvägsförening. I Nordlunda användes även SL:s snösug
9280 och en från Banverket Produktion inhyrd liftmotorvagn LMV 0990C.


Strömskena
"Till Nordlunda har SL även flyttat sin strömskeneanläggning som tidigare låg i Katrineholm (vid Inlandsbanan ca 18 km från Arvidsjaur). Vid strömskenan  finns fem webbkameror och en väderstation. Här testas olika typer av vindskydd/ snöröksskydd kring strömskenan. Deltagarna erhöll information om pågående tester kring strömskenan".


Snöskottarkurs
"En av dagarna övades deltagarna i konsten att skotta bort snö kring strömskenan. Snöskottarkursen gavs av instruktör från Strukton Rail".


Upplyst testplats
Testplatsen i Nordlunda har även försetts med ett slags ”gatubelysning” längs banan vilket underlättar test och övning under dygnets mörka timmar.
PR-aktivitet. En PR-aktivitet genomfördes enligt särskilt program upprättat av Max Landergård, projektledare SLs webb-tv, pressekreterare vid AB Storstockholms Lokaltrafik, verkställande direktörens stab.

Från SL deltog följande personer i PR-aktiviteten:
􀂃 Jesper Pettersson, redaktör SL i Metro
􀂃 Björn Holmberg, presschef SL
􀂃 Gabriella Burel, chef SL Banavdelning
􀂃 Max Landergård, Public Relations SL
􀂃 Bengt Carlsson, chef SL Elektroavdelning
􀂃 Fredrik Cavalli-Björkman, chef SL Tekniksamordning

Testperiod
"Testerna på bangården (vägövergång och växlar) och i Nordlunda (strömskena, kontaktledning och växel) fortlöper under hela vintersäsongen 2008- 2009. I detta ingår att också genomföra tester rörande kontaktledningsis i slutet av mars eller i början av april 2009 i Nordlunda".

Temat för vinterövningen var kontakt
"Varför? Jo därför att en fungerande tågtrafik bygger i grund och botten på kontakt mellan strömavtagare och kontaktledning, mellan strömsko och strömskena samt mellan tunga och stödräl i en växel. Härtill viktigt med bra kontakt mellan hjul och räl".

Studiebesök
"Vinterveckan i Arvidsjaur gav möjlighet att för första gången göra ett studiebesök en av kvällarna hos biltestföretaget TRW. Mycket intressant!

Hearing spårbunden testplats
"Torsdag kväll 11/12 hölls på Hotell Edström en ny och givande hearing om
spårbunden vintertestplats/ testbana/ testbanor i norra Sverige/ Arvidsjaur".

Kultur & fritid
"Under den intensiva vinterveckan hann några med att ta en snöskoterfärd eller göra ett besök i Lappstaden. Snötillgången var fullt tillräcklig och endast
lördag 6/12 och fredag 12/12 var måttligt kalla. Övriga dagar rådde bister kyla. Men man gladdes åt att då och då se ett flertal renar längs den vackra banan
till Nordlunda".

Laszlo Szabo
Laszlo Szabo

Rapport
"En rapport från vinterövningen är under framställning. Avsikten är att kunna delge berörda deltagare en samlad redovisning av vinterveckan i Arvidsjaur.
SL planerar att genomföra en ny vinterövning i Arvidsjaur december 2009".

Hälsningar Laszlo Szabo, AB Storstockholms Lokaltrafik, Banavdelningen.

 


Skriv ut: