Premiär för grundutbildning i lednings- och stabsmetodik i Arvidsjaur

2009-02-24 12:57


För ökad beredskap vid händelser i fred och vid höjd beredskap.

Figuranter i fingerad olycka. Foto Kent Norberg
Generella principer för lednings- och stabsarbete, olika stabsfunktioner, analys av lägesrapport med mera kommer deltagarna i grundutbildningen i lednings- och stabsmetodik i Arvidsjaur att träna på. Arkivfoto: Kent Norberg. 


Premiär för grundutbildning i lednings- och stabsmetodik i Arvidsjaur


I början av maj anordnas för första gången en grundutbildning i lednings- och stabsmetodik på Hotell Laponia, Arvidsjaur.

www.arvidsjaur.se fick en kort pratstund med Ulla Burman, Sapientia utvecklingscenter för vård och omsorg, som är en av huvudarrangörerna.

I inbjudan står det att utbildningen ska skapa ökad beredskap vid händelser i fred och vid höjd beredskap - vad betyder det?
-När allvarliga saker, som till exempel Estonias förlisning, händer blir de psykiska reaktionerna stora för de drabbade under lång tid efter de fysiska skadorna läkt. Vi vet att rätt krisstöd kan underlätta läkandet och minska lidandet. Det här ställer stora krav på enskilda och organisationen vid större hjälpinsatser. Varje större organisation, som till exempel kommuner eller företag, ska ha en plan och en stab som är beredd på att hantera situationen i samverkan med flera olika aktörer.

-När staben kallas in är situationen ofta pressad. Något oväntat har inträffat och många kan vara i chocktillstånd, akut medicinsk hjälp ska fungera, beslut ska fattas och rätt information ska lämnas till rätt personer. Som tur är inträffar skarpt kris eller katastrofläge inte så ofta, men om det väl händer måste alla veta vad man ska göra och hur, vem som bestämmer vad och så vidare. Därför är kunskapen om hur lednings- och stabsarbete fungerar väldigt viktig.

Eldsvåda. Foto Kent Norberg

Varför känns den här typen av utbildning aktuell just nu?
-Den svenska krishanteringsförmågan ska präglas av ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att kunna samordna resurser och verksamheter över sektors- och ansvarsgränser när det händer något så allvarligt att krisorganisationen kopplas in. För att ett sådant arbete ska flyta smidigt är det bra om alla inblandade har samma sätt att arbeta. Det är bland annat därför vi vänder oss till olika yrkesgrupper och verksamheter.

Vi har tidigare givit grundutbildningar i kriskommunikation men även en utbildning i att förstå och möta människor i olika kritiska situationer på universitetsnivå.

Vem riktar den sig till?
-Utbildningen vänder sig till alla som ingår i krishanteringssystemet och speciellt till personal inom själva krisledningsorganisationen. Personal från myndigheter, kommun, landsting, kyrkan, privata näringslivet eller försvaret är välkomna.

Fingerad olycka. Foto Kent Norberg
Räddningstjänsten, på bilden Anna Gustafsson, övar på fingerad olycka. Arkivfoto Kent Norberg.

Vad ska de få lära sig?
-Vi kommer att gå igenom generella principer för lednings- och stabsarbete, olika stabsfunktioner, analys av lägesrapport, händelse, insats och efterinsats, informationshantering med mera. Olika externa experter kommer också att medverka.

Varför har ni valt att förlägga den hos oss här i Arvidsjaur?
-Det kändes naturligt eftersom Arvidsjaur är i centrum för diskussionerna kring utvecklandet av både ITÖ (Internationellt test- och övningscentrum) och CTÖ (Civilt test- och övningscentrum). Men även för att det är bra beläget mitt i Norrland och att det är lätt att ta sig hit i och med flygplatsen.

Intresserade kan ta kontakt med Ulla Burman för mer information: info@sapientia.se

Utbildningen, som ges av Sapientia och Västra Götalandsregionen i samverkan med Arvidsjaurs Kommun och Kriskompetenscentrum Norrbotten, ingår i en gemensam utbildnings- och utvecklingsstrategi inom EU och övriga Europa. Man samarbetar bland annat med Prehospitalt och Katastrofmedicinskt centrum Göteborg och Kunskapscentrum för katastofpsykiatri Uppsala.

 


Skriv ut: