Förrådsavdelning Arvidsjaur

2009-02-04 11:52

Vi fortsätter här serien med att berätta om de olika samlokaliserade verksamheter som numer finns uppe på det vi förr kallade "K4. Då hade de anställda en arbetsgivare/myndighet. Nu finns betydligt fler... I dag besöker vi Förrådsavdelning Arvidsjaur (tidigare benämnt: Truppserviceförrådet (TSF).  

Läs tidigare artiklar i serien:

Lokalbeskrivning med lite historik, AJB, FMVE, AF Kundtjänst


Markverkstad avdelning Arvidsjaur


<A title="Läs Kevin kommentar om Årets Arvidsjaurbo" Foto Kent Norberg
Avdelningschef Robert Larsson.

Förrådsavdelning  Arvidsjaur heter den verksamhet som servar den militära verksamheten vid Försvarsmaktens utbildningsplattform i Arvidsjaur:
-Vi tillhör FMLOG (Försvarsmaktens logistik) och styrs som flera andra verksamheter från Boden, säger förrådschefen Robert Larsson.Från och med 2011 kommer avdelningen att övergå till att kallas "Servicepunkt Arvidsjaur":
-Det innebär att vi krymper i antalet anställda. Från i dag 17,75 heltidstjänster till 13 tjänster, säger Robert.

I dag stödjer Förrådsavdelning Arvidsjaur; Arméns Jägarbataljon (AJB), Försvarsmaktens Vinterenhet (FMVE) och all den internationella verksamhet som avlöser varandra, främst under vinterhalvåret:
-Vi servar även hemvärnet och ansvarar för riksförråd med omkring 300 bandvagnar.

Robert säger vidare att det "ständigt pågår förbättringar av olika materiel" genom försöksverksamheter, där Förrådsavdelningen medverkar.

Förrådsavdelning Arvidsjaur handhar bland annat: Personlig utrustning, skotrar, tält, drivmedel, miljöstation, ammunition, vapen, optiskt materiel, radioutrustning med mera:
-Vi omgärdas därför av en rigorös säkerhetshantering, säger Robert avslutningsvis.


Skriv ut: