Kommunfullmäktigebeslut i korthet

2009-12-01 12:09


Kommunfullmäktige beslutade 30 november att…

…bevilja Ryttarföreningen 300.000 kr i ränte- och amorteringsfritt lån för färdigställande av stalldelen. Lånets förfallodag infaller 2019-12-31.
… ta ställning mot uranbrytning efter omröstning 16 mot 15. Skrivs in i lokala Agenda 21.
… satsa 1 miljon kronor för renovering av sim/sporthallens omklädningsrum i bottenvåningen.
…avsätta 1 miljon kronor för påbörjandet av att bygga en konstgräsplan.
…byta ut 95 belysningsarmaturer på Laestadiusvägen mot mer miljövänlig alternativ. 100.000 kr avsätts.
…starta etapp 3 av Marklundsparken med upprustning av området kring dammen.
…starta ett flerårigt projekt för EU-anpassning av kommunens lekparker. 50.000 kr avsätts för 2010.
…utveckla småbåtshamnen vid Arvidsjaursjön i ett flerårigt projekt. 2010 planeras utvidgning av flytbryggan och sjöbod. (100.000 kr).
…montera belysning runt Nyborgstjärnen nästa år för 270.000 kr.
…utveckla Skidskyttestadion i ett flerårigt projekt. 200.000 kr avsätts för 2010 till sekretariat i två våningar samt komplettering av belysning och bark på spåren.
…Camp Gielas förses med EU-klassat bomsystem för 70.000 kr.
…Camp Gielas får matchur för 40.000 kr
…undersöka Moskosels avloppsnät med kamera. Kostnad: 610.000 kr.
…komplettera Stadsnätet med teknisk utrustning för att kunna ta emot tv via bredband (500.000 kr)
…höja taxan för Centrumbadet (läs mer information på kommunens webb).
…höja kostnaden för liftkorten till Prästberget (läs mer information på kommunens webb). 
… entreprenören av Vittjåkksanläggningen själv får prissätta liftkorten.
…göra en översyn av politiskt organisation inför nästa mandatperiod.
Nästa kommunfullmäktige infaller 22 februari 2010.


Skriv ut: