Invest in Norrbotten - ska "ragga" företagsetableringar

2009-12-21 12:02


Jörgen Eriksson, Invest in Norrbotten. Foto Kent Norberg.
Jörgen Eriksson, Invest in Norrbotten.


"Invest in Norrbotten"- så heter ett nystartat EU-projekt i syfte att "ragga" företagsetableringar till länet:
-Vi ska vara en "tratt" in till kommunerna! Det sa Jörgen Eriksson, när han presenterade projektet för Arvidsjaurs kommun på måndagsförmiddagen.


Projektet startade 2 november och pågår till sommaren 2012.
Fokus ska ligga på externa etableringar och bygga på kommunernas behov.

Varför behövs ni?
-Det finns egentligen ingen sammanhållande strategi i Norrbotten utan kommunerna konkurrerar med varandra och går på så vi miste om etableringar. Vi ska långsiktigt säkerställa bra investeringsklimat, sa Jörgen.

I dag finns redan 16 regioner i Sverige som jobbar med invest.

Med andra ord ligger Norrbotten efter i arbetet..?
-Så är det. Därför behövs det här. Vi får se till att bli bäst!

Jörgen Eriksson, Invest in Norrbotten. Foto Kent Norberg.

Tanken är att bygga nätverk såväl inom länet som nationellt. Men även bygga ett nätverk av konsulter och experter på olika områden, som alla jobbar för Norrbottens bästa.

ISA (Invest in Sweden Agency) är vana att paketera Sveriges konkurrensfördelar. De finansierat av Utrikesdepartementet och har kontor i Japan, Kina, USA och Indien.
-Vi får hjälp av dem med att hitta inspel internationellt, som Invest in Norrbotten sedan kan fördela ut i länet..

Jörgen sa att det är viktigt att kommunerna "vässar sin laguppställning och paketerar deras unika konkurrensfördelar":
-Vad är Arvidsjaurs bästa säljargument? Det handlar om att gå från reaktivitet till proaktivitet och leverera offensiva och attraktiva produkter. Ett varierat utbud av unika fördelar skapar förutsättningar att synas ute bruset. Då kan kommunerna ta position när företagen funderar på att investera.

Kommunernas eget engagemang betecknas som framgångsfaktorer:
-På den här resan ska kommunalråd, näringslivschefer, informatörer, kommunernas tekniska kontor och företagarna vara med, sa Jörgen Eriksson.

Målsättningen för projektet är att ha medverkat till 20 nya etableringar/200 jobb i länet.

Arvidsjaurs kommunalråd tycker att idén låter intressant och framförde några punkter som han anser bör föras upp på Invest in Norrbottens agenda:
-Utvidga testbegreppet, utveckla handel och turism samt hitta fler företag i den kreativa branschen.

Även näringslivschef Kenneth Eklund och Ove Granlund, Företagarna, var positiva:
-Vi jobbar ju redan med att locka företag. Men kan vi jobba gemensamt ger det mer tyngd!

Jörgen Eriksson fick bland annat med sig följande konkurrensfördelar från Arvidsjaurs kommun att jobba vidare med:
Infrastrukturen: Egen flygplats med dagliga turer till Stockholm. Läget: Silvervägen, Europaväg 45 samt väg 95 skapar livlig genomfartstrafik. Dessutom Europas modernaste bredband. Arvidsjaur är internetnod i regionen.
Snabba politisk beslutsgång.
Närheten mellan människor.
Närheten till natur med 4000 vattendrag inom kommunen.
Krogtätt (Till och med hamburgerrestaurang har utskänkningstillstånd vilket är ovanligt i Sverige.)
Prisläget på attraktiv tomtmark.

-Vi ska jobba tillsammans med en presentation som bygger på det som är unikt med just er kommun. Paketet för investering ska ligga klart när väl intresse finns. För mottagandet är oerhört viktigt, sa Jörgen Eriksson.


Skriv ut: