Arvidsjaur blir samiskt förvaltningsområde

2009-12-07 09:08


Samisk teater i Arvidsjaur. Arkivfoto Kent Norberg.
Samisk teater i Arvidsjaur. Arkivfoto Kent Norberg.
 

I januari 2010 införs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arvidsjaur är en av de nya kommuner som blir ett så kallat samiskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att samer har rätt att använda samiska i kontakter med myndigheter.


Enskilda ska även ges möjlighet till förskoleverksamhet och äldreomsorg på samiska, om kommunen har tillgång till språkkunnig personal.

12 november bjöd kommunen in samebyarna, sameföreningen samt övriga engagerade till en första diskussion kring vilka förväntningar som finns kring detta. På mötet utsågs tre representanter som kommer att ingå i kommunens styrgrupp för det samiska förvaltningsområdet.

Styrgruppen kommer att träffas den 15 december för att påbörja det konkreta arbetet med att utforma önskvärda och möjliga insatser.

Kommunen har även deltagit på Sametingets informationsmöte. De har även haft kontakt med företrädare för Intregrations- och jämställdhets-departementet. Samt SKL, kommunförbundet Norrbotten och några av de kommuner som redan är eller ska bli förvaltningsområden. Detta för att lära sig mer om den nya lagen.


Några av önskemålen och förslagen som framkom på mötet ser ut så här:

- Att Arvidsjaurs kommun blir samiskt förvaltningsområde bör ges möjlighet att genomsyra all verksamhet där behov finns, och kommande satsningar ska inte ha formen av ”temaveckor” eller andra jippon.

- Ortsnamnen inom kommunens gränser bör skyltas om till umesamiska. Vägverket ansvarar för detta, och kommunen kontaktar dem för vidare dialog.

- Det finns önskemål att utöka den samiska skyltningen till att även omfatta kommunhuset och centrala Arvidsjaur.

- Hela den statliga finansieringen bör inte låsas i fasta anslag, utan man ska även kunna söka summor till olika arrangemang.

- I dagsläget är det främst umesamiska och nordsamiska som är aktuellt i förskolan samt skolverksamheten. Detta kan förändras över tid beroende på vilka barn som kommer att vara bosatta i kommunen.

- För äldrevården och kontakten med kommunens förvaltningar kan det bli aktuellt med samtliga samiska varieteter, och även här kan behoven variera över tid.
 
- Kommunen ska göra en språkinventering bland sina anställda för att få en överblick av hur många som kan tala samiska, och i förlängningen kanske även kan vara kulturbärare i sin verksamhet. Språkkompetens ska läggas in i telefonisystemet, och där sker ett samarbete med Arjeplog, Sorsele och Malå kommuner.

- Delar av informationen på kommunens hemsida bör översättas till (ume)samiska.


Shara Boström, utredare, Arvidsjaurs kommun. 


Skriv ut: