Ekopark Ledfat - invigt!

2009-04-03 10:42


 Linda "Mitti naturen" Olofsson skötte konferensierjobbet vid invigningen av Ekopark Ledfat, på torsdagen.
Linda "Mitt i Naturen" Olofsson, var konferensier vid invigningen av Ekopark Ledfat i torsdags. 

Ekopark Ledfat är invigt!
Linda Olofsson skötte konferensierjobbet:
-Till vardags jobbar jag med TV-programmet "Mitt i Naturen". Man man verkligen säga att jag är där även i dag... Fantastiskt, här mitt i naturen! sa Linda.  Det är de höga naturvärderna i Ledfatsområdet som ligger till grund för att Sveaskog avsatt området till en Ekopark. Deras största i Norrbotten, dessutom!
Syftet med en ekologisk park är att att bevara befintlig, unika natur. Ekoparken är även tänkt att gynna lokala entreprenörer. Exempelvis besöksnäringen och rennäringen.
Delar av Ekopark Ledfat. Foto Kent Norberg.
Delar av Ekopark Ledfat.

Ekopark Ledfat är ett lågfjällslandskap. I parken ligger Ledvattsfjällets högplatå:
-Den är den högst belägna platsen bland alla Sveaskogs ekoparker i landet (727 meter över havet, reds anm), berättade ekoparkssamordnaren Malin Weiland. 

Malin Weiland
Bråda dagar: Malin Weiland, ekoparksamordnare Sveaskog, var glad över torsdagens invigning. "Det känns verkligen roligt att vi kunnat skapa den här ekoparken".

  
Ledfats höga kvalitet är enligt henne, främst den gamla granskogen samt mycket höga "nyckelbiotoper":
-Därför behöver vi inte göra så mycket restaurering, som det kanske krävs i andra av våra ekoparker.

Johan Ekenstedt, Sveaskog, förevisade fiskgjusbo. Foto Kent Norberg.
Fiskgjusbo. "Broder eller burgare?" Sveaskogs Johan Ekenstedt, berättade att familjelivet inte alltid är så rosenrött i fågelvärlden. Hos fiskgjusfamiljen kan ett syskon lika gärna mista huvudet och bli "burgare på lunchmenyn"... som att ha turen att växa upp och bli en stor fiskgjuse.

Invigningsdelatare tittar upp mot fiskgjusbo. Foto Kent Norberg.
Invigningsdeltagare spanar upp mot fiskgjusbo.
 
 
Jakt, fiske och friluftsliv ska inte beröras av nya "parkstatusen":
-Nej, vi vill ju istället att folk ska komma ut och se naturen. Exempelvis kommer skoterleder att finnas kvar, sa Malin. 

Svea skog kan dock fortfarande bedriva skogsbruk:
-Det gör vi i så fall bara på ställen utan höga naturvärden, hävdade hon.

77 anmälda till Ekoparksinvigningen. Foto Kent Norberg.
77 anmälda till Ekoparksinvigningen. Till vänster Tybert Stenman, Sveaskog, Arvidsjaur.

Skägglavsbeklädda granar finns det gott om i Ekopark Ledfat. Foto Kent Norberg.
Skägglavsbeklädd granskog längst bergsidorna är karakteristiskt för Ledfat. Branterna gör även att lodjur trivs i terrängen. 

Samen Krister Stoor jojkade på inviningen. Foto Kent Norberg.
Jojk, i Geijaure sameviste. Mausjaur sameby har sitt sommarbetesland i Ekopark Ledfat. Därför var det naturligt att invigningen gick i samiskt tecken. Lunch servrades av Lotta och Tom Svensson, vid huvudvistet Geijaurvallen. Där även samen Krister Stoor bjöd på jojk.

Stefan Bleckert med en "spillkråka". Foto Kent Norberg.
Stefan Bleckert, naturvårdsansvarig Sveaskog, berättade hur viktigt det är med "dödved", för djurlivet i en skog. "För allt från mikroorganismer till spillkråkor".

Skoterfärd i tjock granskog i Ekopark Ledfat. Foto Kent Norberg.
"Granen - mörkrets härskare". Skoterfärd genom reslig granskog på frodig mark, i Ekopark Ledfat. De äldsta granarna är omkring 400 år gamla. Granens tjocka grenar längst ner mot marken skyddar liv i skogen.
 
Ekopark Ledfat. Foto Kent Norberg.
Ledfat - det omvända landet: "I stället för fjällbjörksskog, högst upp mot fjället, växer det gran.. Istället för tall ute på myrarna, växer det gran. Det är till och med så att efter bränder kommer gran upp, istället för tall. Detta i granens förlovade land.. sa Stefan Bleckert, Sveaskog.

Herman Sundqvist, koncern och affärsledning Svea skog. Foto Kent Norberg.
Herman Sundqvist, koncern och affärsledning Sveaskog, hälsade alla välkomna till invigningen. Vårt åtagande är att avsätta 20% av skogsbeståndet. Ledfat blir vår 24:e park och alltså en i ledet i vårt åtagande.".

Vad är en ekopark?

 Jo, ett större sammanhängande skogslandskap, med både höga naturvärden och naturvårdsambitioner. Här ska de ekologiska värderna styra över de ekonomiska.
Minst hälften av området ska undantas för skogsbruk. Totalt har Sveaskog beslutat om 36 ekoparker, motsvarande fem procent av den produktiva skogsmarksarealen.
Ledfat blev på torsdag Sveaskogs 24:e ekopark i Sverige.Skoterfärd i Ekopark Ledfat. Foto Kent Norberg.
Skoterfärd i Ekopark Ledfat. Berndt Wikström i pulkan och Gerhard Lundström vid styret.

Leif Åslund, Arvidsjaur, deltog vid invigningen. Foto Kent Norberg.
Hejsan! Leif Åslund, Arvidsjaur, deltog vid invigningen.

Lunchdags. Samevistet Geijaure. Foto Kent Norberg.
Lunchdags. Samevistet Geijaure.

Nyfiken ren. foto Kent Norberg.
Nyfiken ren.

Arvidsjaurs vice kommunstyrelseordföranden, Lars Holmqvist, på väg mot officiell invigning. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaurs vice kommunstyrelseordföranden; Lars Holmqvist, på väg mot officiell invigning. Tätt följd av Rickard Rödlund, SCA.

Sånggruppen Vistra underhöll. Jenny Lundström (fd Klaar), Helena Grip och Veronica Edén. Foto Kent Norberg.
Vårsånger. Sånggruppen Vistra underhöll invigningsgästerna. Från vänster: Jenny Lundström (fd Klaar), Helena Grip och Veronica Edén. Gruppen hade tillochmed specialskrivit en visa, dagen till ära.

Sveaskogsekologen Peter Bergman, Göteborg, trivdes i Ledfat. Foto Kent Norberg.
Sveaskogsekologen Peter Bergman, Göteborg, trivdes i Ledfat.

Skoterfärd över sjön Geijaure. Foto Kent Norberg.
Skoterfärd över sjön Geijaure.

Kontraktsskrivning mellan Sveaskogs Anna Eklund och Länstyrelsens Carina Olofsson-Boström. Foto Kent Norberg.
Kontraktsskrivning mellan Sveaskogs Anna Eklund och  Skogsstyrelsens Carina Olofsson-Boström. Konferensieren Linda Olofsson kontrollerar att allt går rätt till.

Några skotrar på Geijaure. Foto Kent Norberg.
Några skotrar, på Geijaure..

Arvidsjaurs kommuns kommunstyrelses vice ordförande; Lars Holmqvist, skötte den offeciella invigningen av Ekopark Ledfat. Bland annat genom tal och slutligen med att avtäcka en symbolisk sten på Sotbergets topp. Foto Kent Norberg.
768 kilo stenbänk som minne av dagen. Arvidsjaurs kommuns kommunstyrelses vice ordförande; Lars Holmqvist (s), skötte den offeciella invigningen av Ekopark Ledfat, som avslutning på dagen. Bland annat genom tal och slutligen med att avtäcka en symbolisk sten på Sotbergets topp.

Skål för Ekoparken! Foto Kent Norberg.
Blåbärssoppaskål för Ekoparken och slut för idag.
 


Skriv ut: