Språkbruksdagar på Ringelskolan

2008-09-26 10:45


 

Äldre elever får hjälpa yngre - förebygger mobbning

Barn som klättrar i ett låtsasspindelnät. Foto Kent Norberg 2008
"Spindelnätet". vid den här stationen är det "Tobbe" Lindström i 6 a,
som hjälper Hilma Gustafsson från 6-års verksamheten.
Båda Ringelskolan i Arvidsjaur.

Tisdag och onsdag hade Ringelskolan i Arvidsjaur "kick off" för
ett attityd- och språkbruksprojekt:
-Vi anser inte att vi har något problem med språkbruk eller mobbning i vår skola. Men vi vill gärna stävja och förebygga ett vårdat språkbruk, säger läraren Per Lundgren.


Rektorn, Christopher Granberg, säger vidare att "ett bra språk gör att man som vuxen får lättare att bli respekterad på goda grunder i samhället".
Och det är i skolåldern barnen ska lära sig för livet...

I projektet delar alla elever vid Ringelskolan- från sexårsverksamheten upp till sjätteklassarna:
-Under kick off-dagarna får barnen, gruppvis och åldersintegrerat, testa på olika aktivitetsstationer. Både inne och ute. Där är de äldre eleverna mentorer för de yngre. De har skött det med den äran, berömmer Per.

Rektor och två lärare på särksolan. Foto Kent Norberg 2008
Rektor Christopher Granberg tillsammans med Mona Dagman och Mona Åhman,
båda lärare på särskolan. "Vi tycker det är kul att alla barn integreras
med varandra i det här projektet" säger lärarna.


Kontentan är att skapa bra attityder och ömsesidig respekt mellan eleverna, där mobbning blir ett främmande ord:
-Har man blivit bekant och hjälpt en kamrat, mobbar man den inte gärna sen, säger Christopher Granberg.

Eleven Olle Hahlin 5a klattrar i nät mellan träd. Foto Kent Norberg 2008
Olle Hahlin, 5a, for fram som en spindel på "nätet"...

Projektet kommer att fortsätta under schemalagd skoltid:
-Där tar lärarna åter upp språkbruk och attityder. Vi har även inlett samarbete med SV Nord om att skapa en musikal på temat, där ett 30-tal barn kommer att inrymmas som skådespelare med mera.

Musikalen planeras att vara klar under vårterminen 2009:
-Tanken är att då bjuda in elever och föräldrar till en föreställning i Medan, säger Christopher.

Språkbruksprojektet är ett samarbete med "Kulturen", ABF och biblioteket.

Barn leker med fallskärm. Foto Kent Norberg 2008
"Fallskärmen" i särskolans lektionssal var populärt.

Frida Johannson kryper fram under fallskärmen. Foto Kent Norberg 2008
Frida Johansson är på väg ut från fallskärmen: "Jag tror det är bra med ett språkbruksprojekt. De här dagarna är dessutom jätteroliga" säger hon.


Text och foto: Kent Norberg
Informatör, Arvidsjaurs kommun
070-24 24 396


Skriv ut: