Tömningsregistrering av hushållsavfall

2008-11-18 13:45


Under vintern och våren kommer Tekniska förvaltningen att införa en datoriserad tömningsregistrering av ert hushållsavfall, i Arvidsjaurs kommun.


Det innebär att varje gång ert sopkärl töms så registreras det automatiskt och chauffören kan via en dator i bilen se att jobbet är utfört. Med detta system kan avvikelser såsom trasiga och överfulla kärl enkelt rapporteras. Detta är ett hjälpmedel som underlättar för oss att utföra den tjänst ni betalar för.

Med start november kommer vi att börja märka era kärl. Detta innebär att vi klistrar en etikett med adress och en streckkod på ena sidan, samt skruvar fast en bricka på framsidan av sopkärlet. Registreringen sker genom att brickan läses av då bilen lyfter kärlet.  För er innebär det inga förändringar. Ni ställer som vanligt ut ert kärl på ordinarie tömningsdag även i fortsättningen. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad på telefon: 0960-155 76 eller via e-post: ivan.eriksson@arvidsjaur.se

Med vänlig hälsning Ivan Eriksson  


Skriv ut: