Samrådsgruppen diskuterade ungdomsläget i Arvidsjaur

2008-11-24 11:29

Samrådsgruppen
Samrådsgruppen i Arvidsjaur: Britt Hermansson, skolsköterska Sandbacka, Carina Högdahl, Arvidsjaurs församling, Maria Eklund, socialtjänsten, Carina Eklund, polisen, Elisabeth Gisslén, skolkurator grundskolan, Carola Kågström, skolkurator Sandbackagymnasiet och Peter Bergstedt, Idéum.

Samrådsgruppen i Arvidsjaurs kommun har nyligen träffats och diskuterat en revidering av handlingsplanen "Gemensamma krafter":
-Det är en handlingsplan framtagen för att vi som arbetar med barn och ungdomar i Arvidsjaur, ska kunna visa på ett så gemensamt syn- och arbetssätt som möjligt, säger Maria Eklund, socialsekreterare.Målsättningen är att så snabbt som möjligt, ska kunna erbjuda föräldrar och barn hjälp och stöd. För att förebygga att barn och ungdomar  ska hamna i svårigheter.

- Handlingsplanen förutsätter ett nära samarbete mellan föräldrar, barn och oss, säger Maria.
De som upprättat handlingsplanen, och ser ett stort behov av den, är personal från; skola, socialförvaltning, fritidsgård och polis. Den kommer bland annat att presenteras på föräldramötet för åk 7:

- Vi, alltså skolan, socialtjänsten, polisen och eventuellt församlingen och fritidsgården, håller varje år föräldramöten för barn och föräldrar i årkurs 7. Där vi gör värderingsövningar kring alkohol. Dessa föräldramöten kommer att hållas i slutet av november.

Socialtjänsten och polisen brukar träffas inför skolstarten. Tanken är nu att Samrådsgruppen ska träffas fler gånger inför liknande "riskhelger". Detta för att se var resurserna ska sättas in.  Gruppen kommer även att satsa på gemensamma utbildningar. Ett uttalat behov, då deltagarna kommer från olika instanser.

Hur anser ni att ungdomsläget ser ut i dag?


- Enligt de flesta instanser är det oroligt. Mycket skadegörelse, buskörning på samhället både dag- och kvällstid. Många unga mår dåligt och har inga mål eller framtidshopp. Föräldrar vet inte alltid hur de ska hantera detta.
Carina Eklund informerade om polisens och kommunens åtgärdsprogram, för att minska dessa problem.

Hur tänker ni arbeta framöver?


– Det ska vi ta upp vid vår chefsträff i slutet av januari, eftersom vi tycker att vårt uppdrag bör komma uppifrån. Därför har vi efterlyst vilka mål vi ska arbetar mot. samt vilket syfte Samrådsgruppen ska ha i framtiden, säger Maria avslutningsvis.


Skriv ut: