Framtidens infrastruktur är här - Arvidsjaur först ut i Norrbotten!

2008-12-11 10:02


Open Nets vd Robert Kjellberg
Open Nets vd Robert Kjellberg berättade om framtidens infrastuktur: "Arvidsjaur är först ut i länet. Stadsnätet möjliggör att kunna kommunicera tokfort", sa Kjellberg.
(Redan i dag finns det 42 tjänster i nätet, upp till 100 mb, att välja på. "Tjänsterna kommer dessutom att öka".


Framtidens infrastruktur är här – TV, telefoni, data och Internet i samma fiber:
-Vi har skrivit avtal med IT Norrbotten om att förverkliga öppna nät. Arvidsjaur är först ut i länet. Det är mycket framsynt av er. Ni kommer att kunna kommunicera tokfort! sa Open Nets vd Robert Kjellberg, vid en presskonferens förra veckan.


"Bredband och tillgång till en snabb fiberinfrastruktur blir allt viktigare och kan snart likställas med el, vatten och värme. Redan nu finns ett kraftfullt bredbandsnät i Arvidsjaur. Näten byggs och ägs av kommunen som projekterar, ansluter och ansvarar för den fysiska fiberstrukturen".

Kommunen är nätägare.

"För att det ska bli trafik i nätet så behövs någon som tar hand om drift och innehåll. Arvidsjaurs kommun har därför valt att låta OpenNet bli den nya kommunikationsoperatören i näten, för att kunna erbjuda Arvidsjaurs invånare och
företag större valfrihet, fri konkurrens - och en mångfald av tjänster, i ett öppet
stadsnät".

Open Nets vd Robert Kjellberg, Arvidsjaurs kommnalråd Jerry Johansson och Glen Eriksson, it-avdelningen Arvidsjaurs kommun vid en presskonferens förra veckan.
Open Nets vd Robert Kjellberg, Arvidsjaurs kommnalråd Jerry Johansson och Glen Eriksson, it-avdelningen Arvidsjaurs kommun vid en presskonferens förra veckan. "Det här är viktigt för framtiden. Intressant dessutom att det finns sådan kapacitet i stadsnätet, med tanke på den internationella verkamhet med biltest och annat, som vi har i kommunen. Behövs det mer kapacitet än 100 megabite fixar vi även det" sa kommunalrådet Jerry Johansson.

Valfrihet
"Det finns en stor valfrihet för den som vill ansluta sig. Det går exempelvis att välja en leverantör för telefoni och en annan för Internet. Syftet med nätet är dels att förse kommunens egna verksamheter med goda kommunikationsmöjligheter och dels att underlätta för bygdens näringsliv och privatpersoner".

Avstånd ska krympas
"Vår vision med Arvidsjaurs Stadsnät är att det bidrar till att avstånden krymper och kommunen växer.
Observera att vissa tjänster inte kan levereras till kunder som ansluter via ADSL".

Läs mer på Arvidsjaurs stadsnäts hemsida!


Med vänlig hälsning
Jerry Johansson
Kommunalråd


Skriv ut: