Gatunamn och adresser

Adresser och gatunamn är viktiga för att vi ska hitta. Räddningstjänst, ambulans, polis, post, tidningsutdelning med flera använder adresser för att hitta till rätt plats. En adress krävs för att kunna folkbokföra sig på en plats. Det krävs också en adress för att kunna boka olika abonnemang som el och bredband.

 

Namnsättning

Kommunen ansvarar för namnsättning av gator, vägar, allmänna platser, kvarter och stadsdelar i Arvidsjaurs kommun.

 

Adresser

Kommunen ansvarar för att sätta adresser.

Det ska finnas en adress för alla bostadshus, fritidshus, samlingslokaler och på de byggnader som har någon form av verksamhet.

Adressnumret ska skyltas upp på huset eller vid infartsvägen. Det är fastighetsägaren som ansvarar för skyltning. Skyltning av väg och ortnamn ansvarar väghållaren för.

 

Saknar du adress?

Kontakta ansvarig handläggare. Namn och telefonnummer finns längst ned på sidan. Eller använd kommunens e-tjänst, se länken nedan.

För att kunna skapa en adress behöver vi veta Fastighetsbeteckning, till exempel Arvidsjaur 8:14.

 

Flyttanmälan till skatteverket

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket, se länken nedan. När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

 

Erika Resin

GIS-samordnare

Telefon: 0960-155 60
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

 Arvidsjaurs kommun är en blåljusgodkänd kommun

Skriv ut: