Medelstora förbränningsanläggningar

Registreringsplikt för medelstora förbränningsanläggningar

Med en medelstor förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt från 1 megawatt upp till 50 megawatt.

 

Ny förordning med särskilda bestämmelser

Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning för medelstora förbränningsanläggningar. Grunden till den nya förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. En del i förodningen innebär är att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos miljöenheten.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.

  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

 

Medelstora förbränningsanläggningar registreras hos verksamhetens tillsynsmyndighet. 

 

Här offentliggörs uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar som har registrerats i Arvidsjaurs kommun

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Bygg- och miljönämnden publicerar de anläggningar som registreras på den här sidan.

 

Anläggning

Värmeverket Västlunda

Verksamhetsutövare

Arvidsjaurs Energi AB

Adress

Västlundavägen 11, 933 32 Arvidsjaur

Togs i drift

2004-12-01

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt i MW

10

Årliga antalet drifttimmar

6745

Genomsnittlig last (%)

70

Typ av bränslen

Fast biomassa

Andel bränslen (%)

100

Anl. sektor/industrienhet (NACE-kod)

3530

 

 

 

Anläggning

Värmeverket Lyckan

Verksamhetsutövare

Arvidsjaurs Energi AB

Adress

Södra Strandvägen 15, 933 32 Arvidsjaur

Togs i drift

2014-01-01

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt i MW

8

Årliga antalet drifttimmar

5184

Genomsnittlig last (%)

50

Typ av bränslen

Fast biomassa

Andel bränslen (%)

100

Anl. sektor/industrienhet (NACE-kod)

3530

 

 

 

Anläggning

Värmeverket Sandbacka

Verksamhetsutövare

Arvidsjaurs Energi AB

Adress

Fiskarvägen 4, 933 33 Arvidsjaur

Togs i drift

2004-03-01

Anläggningens typ

Annan medelstor förbränningsanläggning

Effekt i MW

5

Årliga antalet drifttimmar

1

Genomsnittlig last (%)

50

Typ av bränslen

Dieselbrännolja

Andel bränslen (%)

100

Anl. sektor/industrienhet (NACE-kod)

3530

Skriv ut: