Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön. Det är miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden som är den lokala tillsynsmyndighet i Arvidsjaur. Det innebär att nämnden ska se till att miljölagstiftningens regler följs. Det är miljöenhetens personal som på uppdrag av nämnden kontrollerar att miljöbalken följs.
Miljöbalkens regler gäller alla som med sin verksamhet kan skapa olägenhet för andra människors hälsa eller för miljön. Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom t.ex. buller eller lukt. 
  
Vissa verksamheter måste ha tillstånd från Länsstyrelsen innan de får starta, medan det för andra typer av verksamhet krävs en anmälan till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden innan verksamheten får påbörjas. Den som bedriver en miljöfarlig verksamhet är också enligt miljöbalken skyldig att ha kontroll på den egna verksamheten.

 

Kundundersökning för miljötillsynen

År 2009

År 2010

År 2011

År 2013

År 2015

År 2017

År 2019

År 2021

Skriv ut: